Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HENRI MATISSE İN ESERLERİNDE MÜZİK OLGUSUNUN KULLANIMI

1. ERZURUM ULUSAL MÜZİK BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Türkiye, 28 - 29 April 2016, ss.29-30

HENRI MATISSE İN ESERLERİNDE MÜZİK OLGUSUNUN KULLANIMI

1. ERZURUM ULUSAL MÜZİK BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Türkiye, 28 - 29 April 2016, ss.29-30