Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  3 boyutlu sanal ortamdaki rehberli ve rehbersiz öğrenmenin öğrenci meşguliyeti ve başarısına etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örneği

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English