Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Analysis On Teaching Design Developed for Improving Blues Improvisation Skills in Flute Playing

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.26, pp.306-313, 2020 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A REVIEW ON THE USE OF MUSICAL TEACHING METHODS AND APPROACHES IN LINE WITH TEACHER OPINIONS

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU , Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.343-358 Creative Commons License Sustainable Development

Müzik Özel Öğretim Yöntemlerinin Müzik Derslerinde Kullanım Durumlarının İncelenmesi

USVES (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu), İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.96

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINDA YER ALAN ESERLERİN İNCELENMESİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.277-297

Books & Book Chapters

DOĞAÇLAMA TEORİSİ

EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, 2021

CLAUDE BOLLING’İN FLÜT VE PİYANO SÜİTİNDEN “SENTIMENTALE” BÖLÜMÜNÜN MÜZİKAL ANALİZİ

in: MÜZİK SANATI VE EĞTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR-ı, Doç. Dr. Begüm AYTEMUR, Doç. Bahadır ÇOKAMAY, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.107-124, 2021

Türk Tarih Tezi Bağlamında Bela Bartok’un Türkiye Gezisine Yönelik Tespitler ve Türk Halk Müziğinin Kökeninde Pentatonik Arayışların Değerlendirilmesi

in: Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Sanatının Dünü Bugünü, KANDEMİR Mitat, KOPARAN Yasemin, ERDAL Onurcan, KARAKIZ Cem, Editor, Palet yayınları, Konya, pp.458-474, 2020