Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The radioprotective effect of N-acetylcysteine against x-radiation-induced renal injury in rats

Environmental Science and Pollution Research, vol.26, no.28, pp.29085-29094, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effects of N-acetylcysteine on radiotherapy-induced small intestinal damage in rats

Experimental Biology and Medicine, vol.244, no.5, pp.372-379, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of gadolinium-based MRI contrast agents on liver tissue

Journal of Magnetic Resonance Imaging, vol.48, no.5, pp.1367-1374, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective effects of amifostine, curcumin, and melatonin against cisplatin-induced acute kidney injury

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, vol.391, no.9, pp.915-931, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gebelikte Malign Cushing Sendromu

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 2019, Turkey, 2 - 04 October 2019

The Effects of N-Acetylcysteine Against Ionizing radiation-induced Testicular Damage

1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.130

N-Asetilsisteinin Sıçanlarda Radyoterapi ile Oluşturulan İntestinal hasar Üzerine Etkileri

1.internation congrees on sports, antropology, nutrition, anatomy and radiolology, 3 - 05 May 2018, pp.190

EXANATİDE BYETTA UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN ANAFİLAKSİ

Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı), Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, pp.92

Effects of infliximab on pancreas tissue of methotrexate treatment rats

14 th European Congress of Internal Medicine, Moskva, Russia, 14 - 16 November 2015, pp.333

Against cisplatin induced rat testes tissue damage the protective effects of amifostine curcumin and cafeic acide phenethyl ester levels of light and electron microscopic examination

Against cisplatin-induced rat testes tissue damage, the protective effects of amifostine, curcumin and cafeic acide phenethyl ester levels of light and electron microscopic examination, Moskva, Russia, 14 - 16 November 2015, pp.262

KOAH Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı ındaÖgrenim Durumuna Göre Düzenli Ilaç Kullanımı

6. uluslarası katılımlı aile hekimleri kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.6

Dogu Karadenizde Zoonozlar Bir Leptospiroz Olgusu

6. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.2

KOAH lı Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı Hastalarda Vitamin B12 düzeyleri

6. uluslararası katılımlı aile hekimleri kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.5

Pnömoni Ve Grip Asısı Için Bir Risk Grubu KOAH Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı Hastaları

6. uluslarlararası katılımlı aile hekimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.3

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Cerrahi ve Diabetes Mellitus (DM).

in: Kalp Damar Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Ali KAYGIN, Bilgehan ERKUT, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.195-209, 2019

PERIOPERATIF DÖNEMDEDIABETES MELLITUS (DM)VAKASINA YAKLAŞIM veYÖNETIM

in: Vakalarla Diyabet, Prof. Dr. Ayşe CARLIOĞLU, Doç. Dr. Emin Murat AKBAŞ, Uzm. Dr. Emine KARTAL BAYKAN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.273-284, 2019