Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The radioprotective effect of N-acetylcysteine against x-radiation-induced renal injury in rats

Environmental Science and Pollution Research, cilt.26, ss.29085-29094, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of N-acetylcysteine on radiotherapy-induced small intestinal damage in rats

Experimental Biology and Medicine, cilt.244, ss.372-379, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of gadolinium-based MRI contrast agents on liver tissue

Journal of Magnetic Resonance Imaging, cilt.48, ss.1367-1374, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effects of amifostine, curcumin, and melatonin against cisplatin-induced acute kidney injury

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, cilt.391, ss.915-931, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of N-Acetylcysteine Against Ionizing radiation-induced Testicular Damage

1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018, cilt.12, ss.130

N-Asetilsisteinin Sıçanlarda Radyoterapi ile Oluşturulan İntestinal hasar Üzerine Etkileri

1.internation congrees on sports, antropology, nutrition, anatomy and radiolology, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.190

EXANATİDE BYETTA UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN ANAFİLAKSİ

Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (uluslar arası katılımlı), Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, ss.92

Against cisplatin induced rat testes tissue damage the protective effects of amifostine curcumin and cafeic acide phenethyl ester levels of light and electron microscopic examination

Against cisplatin-induced rat testes tissue damage, the protective effects of amifostine, curcumin and cafeic acide phenethyl ester levels of light and electron microscopic examination, Moskva, Rusya, 14 - 16 Kasım 2015, ss.262

Effects of infliximab on pancreas tissue of methotrexate treatment rats

14 th European Congress of Internal Medicine, Moskva, Rusya, 14 - 16 Kasım 2015, ss.333

KOAH Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı ındaÖgrenim Durumuna Göre Düzenli Ilaç Kullanımı

6. uluslarası katılımlı aile hekimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015, ss.6

Dogu Karadenizde Zoonozlar Bir Leptospiroz Olgusu

6. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015, ss.2

KOAH lı Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı Hastalarda Vitamin B12 düzeyleri

6. uluslararası katılımlı aile hekimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015, ss.5

Pnömoni Ve Grip Asısı Için Bir Risk Grubu KOAH Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgı Hastaları

6. uluslarlararası katılımlı aile hekimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

Kardiyovasküler Cerrahi ve Diabetes Mellitus (DM).

Kalp Damar Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar, Mehmet Ali KAYGIN, Bilgehan ERKUT, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.195-209, 2019

PERIOPERATIF DÖNEMDEDIABETES MELLITUS (DM)VAKASINA YAKLAŞIM veYÖNETIM

Vakalarla Diyabet, Prof. Dr. Ayşe CARLIOĞLU, Doç. Dr. Emin Murat AKBAŞ, Uzm. Dr. Emine KARTAL BAYKAN, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.273-284, 2019