Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Use of geopark resource values for a sustainable tourism: a case study from Turkey (Cittaslow Uzundere)

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, vol.23, no.3, pp.4270-4284, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Determining visual beauties of natural waterscapes: A case study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey)

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.2, pp.170-182, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Determination of spring visual ceremonies of urban fruit trees and shrubs: A case study from Erzurum, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.1, pp.289-296, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of bioclimatic comfort in Erzurum-Rize expressway corridor using GIS

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.45, no.1, pp.158-164, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A review: the history of conservation programs and development of the national parks concept in Turkey

BIODIVERSITY AND CONSERVATION, vol.13, no.7, pp.1373-1390, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Turizm Alanlarındaki Rekreasyonel Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği ve Sakin Şehir Politikaları: Uzundere (Erzurum) Örneğinde Bir Değerlendirme

The Journal of Humanities and Tourism Research (Online), vol.11, no.1, pp.103-117, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

VERNACULAR ARCHITECTURE, ONE OF THE PRINCIPALS OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF KALEYBAR DISTRICT IN IRAN

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, vol.2019, no.2, pp.1-8, 2019 (National Refreed University Journal)

Erzurum Bahçesi

Plant Dergisi, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Rekreasyonel Tesislerde Görsel Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma Tortum ve Uzundere Erzurum Örneği

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.40-49, 2015 (National Refreed University Journal)

Turizm Stratejisi Perspektifinden Flora Turizmine Bakış: Palandöken Dağı Alpin Florası ve Endemik Taksonları

Akrep Yelkovan: Şehir, Yaşam ve Kültür Dergisi, vol.1, no.3, pp.30-33, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

DAPGenç-DAPFest Projesi

Akrep Yelkovan: Şehir, Yaşam ve Kültür Dergisi, vol.1, no.3, pp.36-37, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Turizm Stratejisi Perspektifinden Flora Turizmine Bakış: Palandöken Dağı Alpin Florası ve Endemik Taksonları

Akrep Yelkovan: Şehir, Yaşam ve Kültür Dergisi, vol.1, no.3, pp.30-33, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Küresel İklim Değişikliğinin Peyzaj Tasarımına Etkileri: Sukkulent Bitki Türlerine Yönelişler

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.31-42, 2011 (National Refreed University Journal)

Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.27-42, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Effects of Changes in Water Use on Rural Landscape Integrity: Tortum Lake Watershed, Turkey

J. Agric. Rural Development–JARD, vol.7, pp.139-144, 2009 (Journal Indexed in ESCI)

Uzundere vadisi tarımsal faaliyetlerinin peyzaj çeşitliliğine etkileri

ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, pp.26-32, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bonsai sanatında kullanılan bitkiler ve bonsai yetiştirme tekniği

Peyzaj Mimarlığı Dergisi, vol.2004, pp.110-114, 2004 (Other Refereed National Journals)

Succulent plant diversity of Turkey: the case study of Sempervivum genus

Pakistan J. of Biological Sciences, vol.7, no.6, pp.977-980, 2004 (Journal Indexed in ESCI)

Succulent plant diversity of Turkey the case study of Sempervivum

Pakistan J. of Biological Sciences, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yüzyıllar arasında köprüler kuran canlı bir sanat: Bonsai

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.57-64, 2003 (National Refreed University Journal)

Natural plants for use in rock and dry wall gardens at high altitude areas

Asian J. of Plant Sciences, vol.2, no.10, pp.761-767, 2003 (Journal Indexed in ESCI)

Çevre Düzenlemelerinde Kullanilabilecek Doğal Bir Bitki: Sedum spurium Marshall von Bieberstein

Tabiat ve İnsan Dergisi, vol.35, no.3, pp.11-13, 2001 (Other Refereed National Journals)

Çevre Düzenlemelerinde Kullanilabilecek Doğal Bir Bitki: Sedum spurium Marshall von Bieberstein

Tabiat ve İnsan Dergisi, vol.35, no.3, pp.11-13, 2001 (Other Refereed National Journals)

Alpin bitkilerin korunması ve yararlanma olanakları

Acta Botanica Gallica, vol.30, no.1, pp.95-103, 1999 (National Refreed University Journal)

Ekolojik rezervler bakımından alpin bölgeler ve alpin bitkilerin önemi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.5, pp.810-819, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Design Features of Agricultural Terrace Gardens: Sample of Uzundere (Turkey-Erzurum)

2nd International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019

Sanata ve Oyuna Katkı Yönü ile EXPO 2016 Erzurum Bahçesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.2

Erzurum Bahçesi Uygulamasının Bitki Materyali Çeşitliliği ile EXPO 2016 Antalya Sergi Alanına Katkıları

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1

Avrupa Hareket Haftası (MoveWeek) ve Erzurum için Fırsatlar

Sağlıklı Kentler Birliği Erzurum Konferansı, Erzurum, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.1-72

Physical Environment Problems in Cities and Solution Proposals: Sample of Mahallebası Neighbourhood in Erzurum/Turkey

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.131

Erzurum da Türk Bahçe Anlayışı ve Expo 2016 Erzurum Bahçesi Uygulaması

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı 'Türk Bahçeleri', Turkey, 23 - 25 May 2016

Meslek Yüksekokullarında Peyzaj ve Süs Bitkileri Programlarının Mevcut Durum Analizi

5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, pp.663-668

Turizm Odaklı Rekreasyonel Aktivitelerle İlgili Ziyaretçi Görüşlerinin Değerlendirilmesi Tortum ve Uzundere (Erzurum) Örneği

8. Lisansüstü Turizm Ö?rencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 April - 01 May 2016, pp.147-160

Erzurum Kentinde Çevre Dostu Ulaşımı Aracı Olarak Bisikletli Yaşam Fırsatları

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.665-673

YEREL VE BÖLGESEL DENEYİMLER UZUNDERE BÖLGESİNİN DURUMU

Kaliteli Destinasyon (QualityDestination) Semineri, Erzurum, Turkey, 25 November 2015

Sürdürülebilir Turizm ve Doğa Temelli Turizm

Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm Konusunda Kapasite Geliştirme Eğitimi, 15 September 2015 Sustainable Development

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNOVASYONA DAYALI TURİZM STRATEJİSİ BAĞLAMINDA UZUNDERE VADİSİNE BAKIŞ

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 20 October 2012, pp.183-198

Corridor management plan and scenic byway proposal for northeastern Anatolia, Turkey

EFLA Regional Congress: Green Infrastructure: from global to local, St. Petersburg, Russia, 11 - 15 June 2012, pp.71-72

Türkiye’deki Sukkulent Bitki Çeşitliliği: Sedumlar (Crassulaceae)

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2012, pp.109

Architectural and Landscape Design for Tortum Waterfall, Erzurum, Turkey

ICON-LA: Landscape Architecture Projects: from Theory to Technical İmplementation / New Tendencies and Perspectives, St. Petersburg, Russia, 1 - 03 June 2011, pp.37-38

The Determination of Some Trekking Corridors of Uzundere Valley in Erzurum

The 1st International Symposium on Turkish–Japanase Environment and Foresty, Trabzon, Turkey, 4 - 06 October 2010, pp.1226-1248

Biodiversity of Sedum species in North-eastern Anatolia Region and Similar Landscapes

International conference of young scientists "Advances in Botany and Ecology", Yalta, Ukraine, 21 - 25 September 2010, pp.150-151

Sempervıvums Of North Eastern Anatolıa Regıon In Turkey And Some Landscape Characterıstıcs

Plant Introduction, Conservation and Biodiversity Enrichment in Botanic Gardens and Arboreta, 15 - 17 September 2010

Sempervivums of North Eastern Anatolıa Region in Turkey and Some Landscape Characteristics

Plant Introduction, Conservation and Biodiversity Enrichment in Botanic Gardens and Arboreta, Kiev, Ukraine, 15 - 17 September 2010, pp.358-361

The Closest Plants to the Sky: The Alpıne Flowers Project.

International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.55-56

The Closest Plants to the Sky: The Alpıne Flowers Project.

International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.55-56

Recreatıonal Resource Values of the Choruh Valley

International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.53

Conserving the architectural heritage of Turkey: a case study from the north eastern Anatolia region: Osvank (oski–osckhi) church.

International Conference "Historical Landscapes in the Modern Era", St. Petersburg, Russia, 1 - 03 June 2009, pp.92-96

Alternative Products for Development of Tourism Sector in the Choruh Valley and Especially in Ispir District.

Rural Developmet Challenges in the EU and Turkey, Erzurum, Turkey, 3 - 04 April 2009, pp.10

Çoruh Vadisi Turizmine Mimari Mirastan Bir Köprü: Sırakonaklar Örneği

Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık: Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 02 November 2008, pp.161-166

Türkiye'de Manzara Yolu Yaklaşımına Özel Bir Örnek: Erzurum-Rize Karayolu Koridoru

İspir Pazaryolu Tarih Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 26 June - 28 August 2008, pp.29

Yanlış Alan Kullanımlarının Erzurum Kent Ekosistemine Etkileri

.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2007, pp.505

Dünya'da Alpin Bölgeler, Alpin Bitkiler ve Erzurum'un Alpin Çiçekleri

Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekler Projesi, Flora Turizmi Eğitimi, Erzurum, Turkey, 20 April - 09 May 2007, pp.231-243

Ekoturizm ve Botanik Turizmi: Türkiye'nin Sukkulent Bitki Çeşitliliğinin Turizm Potansiyeli

GAP V. Mühendislik Kongresi [Uluslararası Katılımlı], Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 April 2006, vol.2, pp.1594-1601 Sustainable Development

TARİH BOYUNCA BAHÇE SANATININ GELİŞMESİNDE SU

TARİH BOYUNCA BAHÇE SANATININ GELİŞMESİNDE SU, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.1-5

Tarih Boyunca Bahçe Sanatının Gelişmesinde Su

Ulusal Su Günleri 2005, Turkey, 28 - 30 September 2005

Erzurum ve Yakın Çevresi Alpin Vejetasyonunda Yer Alan Bazı Bitkilerin Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanım Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

2002 Uluslararası Dağlar Yılı Ulusal Çalışmalar (Makaleler, Görüşler, Etkinlikler), Ankara, Turkey, 11 December 2004, pp.11-14

Erzurum-Rize Karayolunda Görsel Kalite Analizi

Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2004, pp.297-305

The Use Diversity of Bush Roses in Garden Design

1nd International Rose Hip Conference, Gümüşhane, Turkey, 7 - 10 September 2004, pp.65

Erzurum–Rize Karayolu Koridorunun Eko–Turizm Amaçlı Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, İzmir, Turkey, 10 - 11 May 2004, pp.255-262

Ekoturizm Yaklaşımlarında Flora Turizmi Palandöken Dağlarının Potansiyeli

1.Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 22 May 2003, pp.94 Sustainable Development

Accessibility Concept forHandicapped in Environmental Urban Design

II. International Symposium for Street Furniture&Fair, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2003, pp.77

Accessiblity Concept for Handicapped in Environmental Urban Design

II. Internatıonal Symposium for Street Furniture Fair, 24 - 27 April 2003

KURAK BÖLGELERDE HAVZA PLANLAMASINDA BAZI SEKONDER BİTKİLERİN BİYOLOJİK ONARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SU HAVZALARINDA TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ ve YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.77-84

Kurak Bölgelerde Havza Planlamasında Bazı Sekonder Bitkilerin Biyolojik Onarım Yönünden Değerlendirilmesi

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Artvin, Turkey, 17 - 19 June 2002, pp.77

Yanlış Alan Kullanımlarının Erzurum Kent Ekosistemine Etkileri

3.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2000, pp.505

Yeni Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesine Ekolojik Yaklaşım

Geçmişten Günümüze Kuşadası Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 26 February 2000, pp.423-426

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Kıyı Turizmi ve Rekreasyon

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, Alp Ş, Şatır O, Baylan E, Bostan P, Başdoğan G, Oktay, H.E., Editor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, pp.28-38, 2019 Creative Commons License

Erzincan İl Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Eylem Planı

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği, Erzincan, 2017

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey)

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, EFE R., BIZZARRI C., CÜREBAL İ., NYUSUPOVA G.N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.556-569, 2015

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey)

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Prof. Dr. Recep EFE Prof. Dr. Carmen BIZZARRI Prof. Dr. İsa CÜREBAL Prof. Dr. Gulnara N. NYUSUPOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA • 2015, Sofya, pp.556-569, 2015

Uzundere Tanıtım Kataloğu

Uzundere Belediyesi, Erzurum, 2014

Tortum Şelalesi

Uzundere Köylere Hizmet Götürme Birliği, Erzurum, 2011

Çoruh havzası Uzundere vadisinin kırsal rekreasyon planlaması yönünden suya dayalı olanaklar

in: Kırsal Çevre Yıllığı, , Editor, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği,, 2009

Tortum Havzasında Geleneksel Evler (Kültürel Peyzaj veGeleneksel Mimarinin Korunmasında Sorumluluklar

in: Kırsal Çevre Yıllığı, , Editor, Kırsal Çevre Ormancılık Araştırma Enstitüsü, 2004

Expert Reports

Aziziye İlçesinde Elatmanın Durdurulması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.3, Erzurum, 2019

Kars Merkezde Özel Güzellik Salonu Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.20, Kars, 2019

Aziziye İlçesinde Elatmanın Durdurulması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.3, Erzurum, 2019

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.50, Gümüşhane, 2019

Recep Akdağ Caddesinde Özel Bir İşyeri Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.22, Erzurum, 2019

Türkiye Kayak Federasyonu Sport OtelUygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.15, Erzurum, 2019

Terminal Caddesinde Özel Bir Kafe Tasarım Çalışması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.8, Erzurum, 2018

Aşkale Karasu Hanı Restorasyonu

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.10, Erzurum, 2018

Erzurum Aşağı Habip Efendi Camii Restorasyonu Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.25, Erzurum, 2018

Erzurum Ulu Camii Restorasyonu Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.20, Erzurum, 2018

Gümüşhane Özel Halısaha Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, pp.5, Gümüşhane, 2018

Other Publications