Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rekreasyonel Tesislerde Görsel Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma Tortum ve Uzundere Erzurum Örneği

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.40-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Stratejisi Perspektifinden Flora Turizmine Bakış: Palandöken Dağı Alpin Florası ve Endemik Taksonları

Akrep Yelkovan: Şehir, Yaşam ve Kültür Dergisi, cilt.1, ss.30-33, 2012 (Hakemsiz Dergi)

DAPGenç-DAPFest Projesi

Akrep Yelkovan: Şehir, Yaşam ve Kültür Dergisi, cilt.1, ss.36-37, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Turizm Stratejisi Perspektifinden Flora Turizmine Bakış: Palandöken Dağı Alpin Florası ve Endemik Taksonları

Akrep Yelkovan: Şehir, Yaşam ve Kültür Dergisi, cilt.1, ss.30-33, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Küresel İklim Değişikliğinin Peyzaj Tasarımına Etkileri: Sukkulent Bitki Türlerine Yönelişler

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.31-42, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.27-42, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Changes in Water Use on Rural Landscape Integrity: Tortum Lake Watershed, Turkey

J. Agric. Rural Development–JARD, cilt.7, ss.139-144, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Changes in Water Use on Rural Landscape Integrity: Tortum Lake Watershed, Turkey

J. Agric. Rural Development–JARD, cilt.7, ss.139-144, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Uzundere vadisi tarımsal faaliyetlerinin peyzaj çeşitliliğine etkileri

ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.26-32, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bonsai sanatında kullanılan bitkiler ve bonsai yetiştirme tekniği

Peyzaj Mimarlığı Dergisi, cilt.2004, ss.110-114, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Succulent plant diversity of Turkey: the case study of Sempervivum genus

Pakistan J. of Biological Sciences, cilt.7, ss.977-980, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüzyıllar arasında köprüler kuran canlı bir sanat: Bonsai

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.57-64, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Natural plants for use in rock and dry wall gardens at high altitude areas

Asian J. of Plant Sciences, cilt.2, ss.761-767, 2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çevre Düzenlemelerinde Kullanilabilecek Doğal Bir Bitki: Sedum spurium Marshall von Bieberstein

Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.35, ss.11-13, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Düzenlemelerinde Kullanilabilecek Doğal Bir Bitki: Sedum spurium Marshall von Bieberstein

Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.35, ss.11-13, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alpin bitkilerin korunması ve yararlanma olanakları

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.95-103, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekolojik rezervler bakımından alpin bölgeler ve alpin bitkilerin önemi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.810-819, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurak Bölgelerde Havza Planlamasında Bazı Sekonder Bitkilerin Biyolojik Onarım Yönünden Değerlendirilmesi

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Artvin, Türkiye, ss.77

Erzurum Bahçesi Uygulamasının Bitki Materyali Çeşitliliği ile EXPO 2016 Antalya Sergi Alanına Katkıları

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 April 2019, ss.1

Sanata ve Oyuna Katkı Yönü ile EXPO 2016 Erzurum Bahçesi

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 April 2019, ss.2

Avrupa Hareket Haftası (MoveWeek) ve Erzurum için Fırsatlar

Sağlıklı Kentler Birliği Erzurum Konferansı, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 April 2018, ss.1-72

Physical Environment Problems in Cities and Solution Proposals: Sample of Mahallebası Neighbourhood in Erzurum/Turkey

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, İtalya, 4 - 06 October 2017, ss.131

Erzurum da Türk Bahçe Anlayışı ve Expo 2016 Erzurum Bahçesi Uygulaması

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı 'Türk Bahçeleri', Türkiye, 23 - 25 May 2016

Meslek Yüksekokullarında Peyzaj ve Süs Bitkileri Programlarının Mevcut Durum Analizi

5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, ss.663-668

Turizm Odaklı Rekreasyonel Aktivitelerle İlgili Ziyaretçi Görüşlerinin Değerlendirilmesi Tortum ve Uzundere (Erzurum) Örneği

8. Lisansüstü Turizm Ö?rencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 April - 01 May 2016, ss.147-160

Erzurum Kentinde Çevre Dostu Ulaşımı Aracı Olarak Bisikletli Yaşam Fırsatları

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 February 2016, ss.665-673

YEREL VE BÖLGESEL DENEYİMLER UZUNDERE BÖLGESİNİN DURUMU

Kaliteli Destinasyon (QualityDestination) Semineri, Erzurum, Türkiye, 25 November 2015

Sürdürülebilir Turizm ve Doğa Temelli Turizm

Toplum Temelli Sürdürülebilir Turizm Konusunda Kapasite Geliştirme Eğitimi, 15 September 2015

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNOVASYONA DAYALI TURİZM STRATEJİSİ BAĞLAMINDA UZUNDERE VADİSİNE BAKIŞ

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 17 - 20 October 2012, ss.183-198

Corridor management plan and scenic byway proposal for northeastern Anatolia, Turkey

EFLA Regional Congress: Green Infrastructure: from global to local, St. Petersburg, Rusya, 11 - 15 June 2012, ss.71-72

Türkiye’deki Sukkulent Bitki Çeşitliliği: Sedumlar (Crassulaceae)

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 May 2012, ss.109

Architectural and Landscape Design for Tortum Waterfall, Erzurum, Turkey

ICON-LA: Landscape Architecture Projects: from Theory to Technical İmplementation / New Tendencies and Perspectives, St. Petersburg, Rusya, 1 - 03 June 2011, ss.37-38

The Determination of Some Trekking Corridors of Uzundere Valley in Erzurum

The 1st International Symposium on Turkish–Japanase Environment and Foresty, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 October 2010, ss.1226-1248

Biodiversity of Sedum species in North-eastern Anatolia Region and Similar Landscapes

International conference of young scientists "Advances in Botany and Ecology", Yalta, Ukrayna, 21 - 25 September 2010, ss.150-151

Sempervivums of North Eastern Anatolıa Region in Turkey and Some Landscape Characteristics

Plant Introduction, Conservation and Biodiversity Enrichment in Botanic Gardens and Arboreta, Kiev, Ukrayna, 15 - 17 September 2010, ss.358-361

Recreatıonal Resource Values of the Choruh Valley

International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), Muğla, Türkiye, 26 - 29 May 2010, ss.53

The Closest Plants to the Sky: The Alpıne Flowers Project.

International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), Muğla, Türkiye, 26 - 29 May 2010, ss.55-56

The Closest Plants to the Sky: The Alpıne Flowers Project.

International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species (BIORARE Symposium), Muğla, Türkiye, 26 - 29 May 2010, ss.55-56

Conserving the architectural heritage of Turkey: a case study from the north eastern Anatolia region: Osvank (oski–osckhi) church.

International Conference "Historical Landscapes in the Modern Era", St. Petersburg, Rusya, 1 - 03 June 2009, ss.92-96

Alternative Products for Development of Tourism Sector in the Choruh Valley and Especially in Ispir District.

Rural Developmet Challenges in the EU and Turkey, Erzurum, Türkiye, 3 - 04 April 2009, ss.10

Çoruh Vadisi Turizmine Mimari Mirastan Bir Köprü: Sırakonaklar Örneği

Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık: Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 October - 02 November 2008, ss.161-166

Türkiye'de Manzara Yolu Yaklaşımına Özel Bir Örnek: Erzurum-Rize Karayolu Koridoru

İspir Pazaryolu Tarih Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 26 June - 28 August 2008, ss.29

Yanlış Alan Kullanımlarının Erzurum Kent Ekosistemine Etkileri

.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 November 2007, ss.505

Dünya'da Alpin Bölgeler, Alpin Bitkiler ve Erzurum'un Alpin Çiçekleri

Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekler Projesi, Flora Turizmi Eğitimi, Erzurum, Türkiye, 20 April - 09 May 2007, ss.231-243

Ekoturizm ve Botanik Turizmi: Türkiye'nin Sukkulent Bitki Çeşitliliğinin Turizm Potansiyeli

GAP V. Mühendislik Kongresi [Uluslararası Katılımlı], Şanlıurfa, Türkiye, 26 - 28 April 2006, cilt.2, ss.1594-1601

TARİH BOYUNCA BAHÇE SANATININ GELİŞMESİNDE SU

TARİH BOYUNCA BAHÇE SANATININ GELİŞMESİNDE SU, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 September 2005, ss.1-5

Erzurum ve Yakın Çevresi Alpin Vejetasyonunda Yer Alan Bazı Bitkilerin Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanım Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

2002 Uluslararası Dağlar Yılı Ulusal Çalışmalar (Makaleler, Görüşler, Etkinlikler), Ankara, Türkiye, 11 December 2004, ss.11-14

Erzurum-Rize Karayolunda Görsel Kalite Analizi

Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 November 2004, ss.297-305

Bitkisel Tasarımında Ergonominin Yeri ve Önemi: Park Yollarının Bitkilendirilmesi

10. Ergonomi Kongresi, Bursa, Türkiye, 7 - 09 October 2004, ss.45

The Use Diversity of Bush Roses in Garden Design

1nd International Rose Hip Conference, Gümüşhane, Türkiye, 7 - 10 September 2004, ss.65

Erzurum–Rize Karayolu Koridorunun Eko–Turizm Amaçlı Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 11 May 2004, ss.255-262

Accessibility Concept for Handicapped in Environmental Urban Design

II. International Symposium for Street Furniture&Fair, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 April 2003, ss.77

KURAK BÖLGELERDE HAVZA PLANLAMASINDA BAZI SEKONDER BİTKİLERİN BİYOLOJİK ONARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SU HAVZALARINDA TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ ve YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Hatay, Türkiye, 18 - 20 September 2002, ss.77-84

Yeni Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesine Ekolojik Yaklaşım

Geçmişten Günümüze Kuşadası Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 26 February 2000, ss.423-426

Kitap & Kitap Bölümleri

XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Sürdürülebilir Kıyı Turizmi ve Rekreasyon, Alp Ş, Şatır O, Baylan E, Bostan P, Başdoğan G, Oktay, H.E., Editör, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, ss.28-38, 2019 Creative Commons License

Erzincan İl Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Eylem Planı

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği, Erzincan, 2017

Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey) , EFE R., BIZZARRI C., CÜREBAL İ., NYUSUPOVA G.N., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.556-569, 2015

Uzundere Tanıtım Kataloğu

Uzundere Belediyesi, Erzurum, 2014

Tortum Şelalesi

Uzundere Köylere Hizmet Götürme Birliği, Erzurum, 2011

Kırsal Çevre Yıllığı

Çoruh havzası Uzundere vadisinin kırsal rekreasyon planlaması yönünden suya dayalı olanaklar, , Editör, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği,, 2009

Kırsal Çevre Yıllığı

Tortum Havzasında Geleneksel Evler (Kültürel Peyzaj veGeleneksel Mimarinin Korunmasında Sorumluluklar, , Editör, Kırsal Çevre Ormancılık Araştırma Enstitüsü, 2004

Bilirkişi Raporları

Aziziye İlçesinde Elatmanın Durdurulması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.3, Erzurum, 2019

Kars Merkezde Özel Güzellik Salonu Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.20, Kars, 2019

Aziziye İlçesinde Elatmanın Durdurulması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.3, Erzurum, 2019

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.50, Gümüşhane, 2019

Recep Akdağ Caddesinde Özel Bir İşyeri Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.22, Erzurum, 2019

Türkiye Kayak Federasyonu Sport OtelUygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.15, Erzurum, 2019

Terminal Caddesinde Özel Bir Kafe Tasarım Çalışması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.8, Erzurum, 2018

Aşkale Karasu Hanı Restorasyonu

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.10, Erzurum, 2018

Erzurum Aşağı Habip Efendi Camii Restorasyonu Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.25, Erzurum, 2018

Erzurum Ulu Camii Restorasyonu Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.20, Erzurum, 2018

Gümüşhane Özel Halısaha Uygulaması

T.C. ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ss.5, Gümüşhane, 2018

Diğer Yayınlar