Education Information

Education Information

 • 2012 - Continues Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Turkey

 • 2009 - 2012 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 2004 - 2008 Under Graduate

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2012 Post Graduate

  Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi'nde (KAYTAM) Yer Alan 152 Numaralı Klasörde Yer Alan Belgelerin Envanter, Özet ve Değerlendirmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English