Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect Of Carbon Nanotube Added Adhesive On The Strength Of Adhesively Bonded Joint

ICCE 22, 22nd Annual International Conference on Composites or Nano Engineering, 13 - 19 June 2014

Books & Book Chapters

Otomotiv Endüstrisinde Taşıt Ağırlığının Azaltılmasında Kullanılan Malzemeler

in: Mühendislikte Araştırma ve Değerlendirmeler, Bardak, Selahattin; Çavuş, Vedat, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.163-174, 2022

Doğal Atıkların Kompozit Malzeme Olarak Kullanım Olanakları

in: Mühendislikte Güncel Araştırmalar, Bardak, Selahattin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.131-144, 2022