Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2011 - 2012 Undergraduate Double Major

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey