Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2018 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Homojen ve homojen olmayan bianizotropik metamalzemelerin elektromanyetik özelliklerinin incelenmesi / Investigation of electromagneti·c properties of homogeneous and inhomogeneous bianisotropic metamaterials

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2014 Yüksek Lisans

  Düzlemsel ortamlarda elektromanyetik dalgaların yayılımının FDTDM ile analizi / Propogation analysis of electromagnetic waves by FDTDM in the planar medium

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı