Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2011 - Devam Ediyor Surgical Techniques Development

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - 2016 The Eurasian Journal of Medicine

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2012 - 2014 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor International Society of Pituitary Surgeons

  Üye

 • 2012 - Devam Ediyor Congress of Neurological Surgeos

  Üye

 • 2005 - Devam Ediyor Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

  Üye

 • 2004 - Devam Ediyor Türk Nöroşirürji Derneği

  Üye