Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Determining Patients’ Satisfaction with the Nursing Services Provided in an Oncology Clinic of Eastern Turkey

İnternational Journal of Caring sciences, vol.10, pp.1276-1285, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determining Nurses’ Knowledgeability of Nursing Diagnoses

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARING SCIENCES, vol.10, no.3, pp.1129-1130, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Nurses’ Knowledgeability of Nursing Diagnoses

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, no.3, pp.1129-1130, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Optik Ürün Tercihleri.

Sosyal Bilimler Dergisi, pp.439-448, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelerin Mesleki Riskleri İle İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Üniversite Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Yeri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

A ğız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2015

Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Bilme Durumlarının Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.258-259

Tüketicilerin Optik Ürün Tercihleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu., Turkey, 30 - 31 May 2014, pp.26