Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Customer Complaints in Thermal Tourism in Terms of Public Health

9th International Zeugma Conference On Scientific Research, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 February 2023, pp.240-241 Sustainable Development

TÜRKİYEDE HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI MOBİNG VE ETKİLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi- International 6thForensic Nursing Congress, Erzurum, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.226-240

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI: LİTERATÜR İNCELEMESİ

6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi- International 6thForensic Nursing Congress, Erzurum, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.245-255

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Üniversite Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Bilme Durumlarının Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.258-259

Tüketicilerin Optik Ürün Tercihleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu., Turkey, 30 - 31 May 2014, pp.26

Books & Book Chapters

Türkiye’de Medikal Turizm Stratejileri, Yapılan Yatırımlar ve Karşılaşılan Sorunlar

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar 1, Prof. Dr. Dursun KÖSE, Editor, Platanus yayınevi, Ankara, pp.151-162, 2023

Metrics

Publication

22

Project

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals