Doç.Dr.

Hakan EYGÜ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

İstatistik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2014

2012 - 2014

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrolünde Sıralı Küme Örnekleme Yönteminin Kullanılması:Çimento Sanayinde Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

2009

2009

Yüksek Lisans

Spor Psikolojisi ve Türkiye'deki Futbol Hakemlerinin Psikolojileri Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme Koordinasyon Ofisi

2016

2016

TÜBİTAK 1000 Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme Koordinasyon Ofisi

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Lider İş Güvenliği , İş Yeri Hekimliği Ve İş Yeri Hemşireliği Eğitim Kurumu

2010

2010

LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İş Kazalarının Lojistik Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi: Bayburt İli Örneği

Bulut M., Eygü H.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.125-143, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Türkiye’de Ulaştırma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyetin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modelleri İle Analizi

Eygü H. , Karabacak E.

Journal of Academic Value Studies , cilt.6, ss.117-135, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Sosyo–Ekonomik Gelişmişlik Algısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Sıralı Logit Model Yardımıyla Araştırılması: Erzurum–Kayseri Örneği

Eygü H. , Kılınç A.

Sosyo–Ekonomik Gelişmişlik Algısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Sıralı Logit Model Yardımıyla Araştırılması: Erzurum–Kayseri Örneği, cilt.5, ss.1023-1040, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Trafik Kazalarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

EYGÜ H.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.837-850, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Trafik Kazalarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

EYGÜ H.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.837-850, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Multivariate Statistical Quality Control Based on Ranked Set Sampling

EYGÜ H. , ÖZÇOMAK M. S.

Asian Social Science, cilt.14, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Determination of Customer Satisfaction in Conservative Concept Hotels by Ordinal Logistic Regression Analysis

EYGÜ H. , GÜLLÜCE A. Ç.

Journal of Financial Risk Management, cilt.6, ss.269-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Afet Lojistik Yönetimi Temelinde Risk Yönetim EndeksiVerileriyle Türkiye İle AB Üye ÜlkelerininKarşılaştırılması

EYGÜ H. , KARABACAK E.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, ss.627-648, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Afet Lojistik Yönetimi Temelinde Risk Yönetim EndeksiVerileriyle Türkiye İle AB Üye ÜlkelerininKarşılaştırılması

EYGÜ H. , KARABACAK E.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, ss.627-648, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Kuruluş ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi

EYGÜ H. , Yıldırım O.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, ss.1304-1326, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Kuruluş ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi

EYGÜ H. , Yıldırım O.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, ss.1304-1326, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Inflation Prediction and Inflation Volatility for Turkey

Eygü H. , AKSU H. , MOAVİA M. A. U.

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.7, ss.361-368, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çok Değişkenli Kalite Kontrol Grafiğinin Üretim Sürecine Uygulanması

EYGÜ H.

Journal of Business Economics and Political Science, cilt.1, ss.2146-2240, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Çok Değişkenli Kalite Kontrol Grafiğinin Üretim Sürecine Uygulanması

EYGÜ H.

Journal of Business Economics and Political Science, cilt.1, ss.2146-2240, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

A Study On Factors Influencing Young Consumers Smartphone Brand Preference in Erzurum Turkey

ÇELİK A. K. , EYGÜ H. , OKTAY E.

European Journal of Business and Economics, cilt.10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H. , KARAMAN S.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.2146-2879, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H. , KARAMAN S.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.2146-2879, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet ve Saldırganlık Algıları

ÖZEN Ü. , EYGÜ H. , KABAKUŞ A. K.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Araç Sahiplerinin Kasko Sigorta Poliçesi Edinmesinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

EYGÜ H. , Soğukpınar F.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.148-163, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Araç Sahiplerinin Kasko Sigorta Poliçesi Edinmesinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

EYGÜ H. , Soğukpınar F.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.148-163, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Spor Psikolojisi ve Türkiye deki Futbol Hakemlerinin Hakemlik Psikolojileri Üzerine Bir Araştırma

ÖZEN Ü. , EYGÜ H.

International Journal of Sports Research, cilt.1, ss.10-31, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Spor Psikolojisi ve Türkiye deki Futbol Hakemlerinin Hakemlik Psikolojileri Üzerine Bir Araştırma

ÖZEN Ü. , EYGÜ H.

International Journal of Sports Research, cilt.1, ss.10-31, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye'de Meydana Gelen Trafik Kazalarının İllere Göre Karşılaştırılması

EYGÜ H.

Al-Farabi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.131-133 Creative Commons License

2019

2019

Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Durumlarının İncelenmesi: Erzurum İli Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H.

Al-Farabi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.729-734 Creative Commons License

2019

2019

Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Durumlarının İncelenmesi: Erzurum İli Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H.

Al-Farabi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.729-734

2019

2019

Türkiye'de Meydana Gelen Trafik Kazalarının İllere Göre Karşılaştırılması

EYGÜ H.

Al-Farabi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, no.1, ss.131-133 Creative Commons License

2018

2018

İşletmelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi

EYGÜ H. , ÖZÇOMAK M. S. , ORÇANLI K.

19. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

2018

2018

Kış Sporları Yapan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

EYGÜ H.

IV.International Exercise and Sport Psychology, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.49-50

2018

2018

Kış Sporları Yapan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

EYGÜ H.

IV.International Exercise and Sport Psychology, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.49-50

2017

2017

İşsizliğin İşgücü Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği

EYGÜ H.

6. International Congress on CUDES, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.89-102

2017

2017

İşsizliğin İşgücü Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği

EYGÜ H.

6. International Congress on CUDES, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.89-102

2017

2017

TRAFİK CEZALARININ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

EYGÜ H. , ÇAKMAK F., OKTAY E.

18. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1

2017

2017

Muhafazakâr Konseptli Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

EYGÜ H. , ÇAKMAK F., OKTAY E.

1.INTERNATIONAL HALAL TOURISMCONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017, cilt.1, ss.10481-1060

2017

2017

Muhafazakar Otel Niteliklerinin Otel Fiyatına Etkisi ve Otel Ücretinin Müşteri Sayısına Etkisi

EYGÜ H. , Eygü S.

1.INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017, ss.169-182

2017

2017

Muhafazakar Otel Niteliklerinin Otel Fiyatına Etkisi ve Otel Ücretinin Müşteri Sayısına Etkisi

EYGÜ H. , Eygü S.

1.INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017, ss.169-182

2016

2016

Türkiye ve Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerinin Son On Yıldaki Büyüme Oranları İtibariyle Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yardımıyla Kümelenmesi

EYGÜ H. , OKTAY E.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.626-638

2016

2016

Kuruluş Ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama

EYGÜ H. , Yıldırım O.

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojisti, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.158-181

2016

2016

Kuruluş Ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama

EYGÜ H. , Yıldırım O.

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojisti, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.158-181

2016

2016

Afet Lojistik ve Yönetim Mekanizmalarının İncelenmesi Erzurum Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H. , KARABACAK E.

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.145-158

2016

2016

Afet Lojistik ve Yönetim Mekanizmalarının İncelenmesi Erzurum Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H. , KARABACAK E.

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.145-158

2016

2016

Potansiyel Göçün Sebepleri Üzerine Bir Araştırma

OKTAY E. , EYGÜ H. , ÇAKMAK F., AKYOL K.

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.212-215

2015

2015

Factors Affecting Erzurum Atatürk University Students Smart Phone Use and Smart Phone Brand Preference 16th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

EYGÜ H. , OKTAY E.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.201-215

2015

2015

Factors Affecting Erzurum Atatürk University Students Smart Phone Use and Smart Phone Brand Preference 16th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

EYGÜ H. , OKTAY E.

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, ss.201-215

2011

2011

SPOR HOLİGANİZM NE KAR I ZLEY C LER N B LG SAYAR VE ELEKTRON K AYGITLARLA ZLENMESİ

EYGÜ H. , NARALAN A.

I. Uluslararası Spor Ekonomisi Ve Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2011, ss.611-627

2011

2011

SPOR HOLİGANİZM NE KAR I ZLEY C LER N B LG SAYAR VE ELEKTRON K AYGITLARLA ZLENMESİ

EYGÜ H. , NARALAN A.

I. Uluslararası Spor Ekonomisi Ve Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2011, ss.611-627

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H.

Ekin Basım Yayın Gazi Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma

EYGÜ H.

Ekin Basım Yayın Gazi Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

2018

2018

Monitoring of a Production Process with CUSUM and EWMA Quality Control Charts

EYGÜ H.

ECONOMETRICS:METHODS & APPLICATIONS, M. Kenan TERZİOĞLU, Süreyya DAL, Editör, Gazi Yayınevi, Ankara, ss.63-80, 2018

2018

2018

Monitoring of a Production Process with CUSUM and EWMA Quality Control Charts

EYGÜ H.

ECONOMETRICS:METHODS & APPLICATIONS, M. Kenan TERZİOĞLU, Süreyya DAL, Editör, Gazi Yayınevi, Ankara, ss.63-80, 2018

2017

2017

Potansiyel Göçün Belirleyicileri

OKTAY E., ABAR H. , EYGÜ H. , KILIÇ C. , ÇELİK A. K. , AKYOL ÖZCAN K., et al.

Zafer Form Ofset Matbaacılık, Erzurum, 2017

2016

2016

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE UNEMPLOYMENT IN TERMS OF LABOR ACCOUNT: A CASE STUDY IN ERZURUM

EYGÜ H.

Current Debates in Economic and Econometrics, Şiriner İ, Koç A.Ş, Yıldız, H., Editör, Ijopec London Library Of Congress Publications İn Print, İstanbul, ss.125-147, 2016

2016

2016

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE UNEMPLOYMENT IN TERMS OF LABOR ACCOUNT: A CASE STUDY IN ERZURUM

EYGÜ H.

Current Debates in Economic and Econometrics, Şiriner İ, Koç A.Ş, Yıldız, H., Editör, Ijopec London Library Of Congress Publications İn Print, İstanbul, ss.125-147, 2016

2016

2016

Key Drivers of Smartphone Use Among Undergraduate Students in An Emerging Country Using A Logistic Regression Analysis

ÇELİK A. K. , EYGÜ H. , OKTAY E.

Intelligent Techniques and Modeling Applications in Marketing Analytics, , Editör, IGI-Global Publishing, 2016

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Erzurum Şubesi

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2020

Mart 2020

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Journal Of Academic Value Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Journal of Mathematics and Statistics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Ticaret Odalar ve Borsalar Birliği

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Türkiye’de Ar–Ge Harcamalarının Ekonometrik Analizi

Katılımcı

Gümüşhane-Türkiye

2019

2019

Bireysel Emekliliğin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi:Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

İşgücü Değişkenlerini İşsizlik Üzerinde Etkisinin Çoklu Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2019

2019

Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Durumlarının İncelenmesi:Erzurum İli Üzerine Bir Araştırma

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2019

2019

Türkiyede Meydana Gelen Trafik Kazalarının İllere Göre Karşılaştırılması

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2018

2018

İşletmelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

OECD Ülkelerinin Yaşam Beklentisinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2018

2018

Modüler Yapay Sinir Ağları Modeli İle Örüntü Tanıma

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2018

2018

Kış Sporları Yapan Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinini İncelenmcesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

İşsizliğin İşgücü Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Trafik Cezalarının Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2017

2017

Muhafazakar Konseptli Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

Muhafazakar Otel Niteliklerinin Otel Fiyatına Etkisi ve Otel Ücretinin Müşteri Sayısına Etkisi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Kuruluş Ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2016

2016

Afet Lojistik ve Yönetim Mekanizmalarının İncelenmesi Erzurum Üzerine Bir Araştırma

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2016

2016

Potansiyel Göçün Sebepleri Üzerine Bir Araştırma

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

XVII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Sivas-Türkiye

2015

2015

Factors Affecting Erzurum Atatürk University Students Smart Phone Use and Smart Phone Brand Preference 16th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2010

2010

Spor Holiganizm Ne Karşı İzley İcilerin Bilgisayar Ve Elektronik Aygıtlarla İzlenmesi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Atatürk Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Atatürk Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Atatürk Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Atatürk Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

M.Suphi Özçomak, Hakan Eygü, Abdulkadir Kaya - Atatürk Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

M.Suphi Özçomak, Şakir Dızman, Hakan Eygü - Atatürk Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Metodolojisi Eğitim Ve Uygulama Ofisi

https://metodoloji.atauni.edu.tr/

Atatürk Üniversitesi, Turkey

2017 - 2019

2017 - 2019

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bünyesinde Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma Komisyonu Üyesi

https://erzurumhsl.saglik.gov.tr/

Atatürk Üniversitesi, Turkey