Genel Bilgiler

Biyografi

Prof Dr. Handan Alp

Doğum Tarihi-Yeri: 15.02.1956- Erzurum

Ortaöğretim: Erzurum Kız Ortaokulu-Kız Lisesi

Ön Lisans: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi -1974-1980

Tıpta Uzmanlık: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1981-1986

Uzmanlık: Erzurum Numune Hastanesi, 1986-1990

Dr. Öğr. Üyesi: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1990-1993

Doçent Doktor: 1993-1998

Prof. Dr:1998- Devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekan 2001-2004

Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği:2004-2008

Uluslararası index makale makale sayısı: 50

Ulusal ve ulusrarası toplantılarda sunulan bildiri sayısı: 80

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Dahili Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İletişim