Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determining the Relationship between Energy Spending and Household Characteristics in Turkey: An Application of Multivariate Heckman Sample Selection Model

20. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.131-132 Creative Commons License

Alkol ve Tütün Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İki Değişkenli Probit Model ile Analizi

III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.241-250

Alkol ve Tütün Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İki Değişkenli Probit Model ile Analizi

III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.241-250 Sustainable Development

Erzurum Halkının Kış Sporları Faaliyetlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

TÜRKİYE’DE İLLERİN İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MEKÂNSAL ANALİZİ

ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYADIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 7 - 08 September 2018

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYADIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ, 7 - 08 September 2018 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

15

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals