Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cumhuriyet Dönemi Mimarisinin Nitelikli Örneklerinden Sansa Köprüleri

Ulusal Tasarım Günleri Tarih Boyunca Su ve Mekan Temalı Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu 2017, Pamukkale, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.175-184