Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Garden House (Dam) settlements in Malatya, Turkey

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 June 2010, cilt.19, ss.347-353