Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UZAKTAN EĞİTİMİN KAPSAM EKONOMİSİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

International Congress on Open Learning and Distance Education 2021, Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2021

Ülke Grupları İtibariyle Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2018)

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.94-108 Creative Commons License

ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2003-2018)

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2020) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Türkiye’de İller Arası Gelir Yakınsaması: Mekânsal Ekonometrik Yaklaşım

20. uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Economies of scale and scope in the higher education: The case of Turkey

IV. European Congress on Economic Issues-, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 November 2018

TRA1 Bölgesinde Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicilerinin Logit Model ile Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.129

Türkiye’de Gece Işıkları İle Hesaplanan İktisadi Büyümenin Mekansal Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Orta Asya Ve Kafkasya Ülkelerinin Türkiye nin Dış Ticareti İçerisindeki Paylarının İdeale Yakın Talep Sistemi İle Analizi

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, 25 - 27 September 2013

Oecd Ülkelerinin Ticaret Paylarının İdeale Yakın Talep Sistemi İle Tahmini

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Türkiye de Antidamping Uygulamalarının Ekonometrik Analizi

13.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 24 - 26 May 2012

Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar (International Higher Education Congress:New Trends and Issues), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.2, pp.1380-1386

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastaneleri Polikliniklerinden Hizmet Alan Hastaların Memnuniyeti Araştırması

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.68

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

DPT 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004, pp.237-255

Books & Book Chapters

UZAKTAN EĞİTİMİN KAPSAM EKONOMİSİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

in: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE AÇIK ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM, Melike ARSLAN, Gökhan ÖMEROĞLU, Asiye ATA, Mevlüt ALBAYRAK, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, pp.77-88, 2021

UZAKTAN EĞİTİMİN KAPSAM EKONOMİSİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

in: PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE AÇIK ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM, Melike ARSLAN,Gökhan ÖMEROĞLU,Asiye ATA,Mevlüt ALBAYRAK, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.77-88, 2021

Economies of Scale and Scope in the Higher Education: The Case of Turkey

in: Economic Issues: Global and Local Perspectives, Selçuk Koç,Sema Yılmaz Genç,Vahit Ferhan Benli, Editor, Cambridge International Science Publishing , Cambridge, pp.99-106, 2019

Türkiye'de Elektrik Enerjisi Talebi Tahmini ve Elektrik Tüketimi ile Cari Açık İlişkisi

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler, Dürdane Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk, Editor, İmaj Yayınevi Ankara, Ankara, pp.205-222, 2016

Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller

in: Ekonometri, Ö. Yılmaz ve N. Işık, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2013

Erzurum’da Sosyal Gelişmenin Seyri ve Erzurum’un Ekonomik Yapısı

in: 81 İlde Kültür ve Şehir Erzurum, Metin Eriş, Editor, Acar Basım ve Cilt San.Tic.A.Ş., İstanbul, 2012

Erzurum’un Sosyo-Ekonomik Yapısı

in: Bir Şehir Var Yaylada ERZURUM, , Editor, Erzurum İl Özel İdaresi Yayınları:2, Erzurum, 2011

Cilt: 3, Ticaret ve İnşaat Sektörü Mevcut Durum ve Analizi

in: Doğu Anadolu Projesi Ana Planı Sanayi ve Hizmetler, , Editor, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, pp.189-225, 2000

Metrics

Publication

73

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

13

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals