Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 “Erzurum’daki Kültür Varlıklarının Dünü-Bugünü ve Kaybolan Kültür Varlıklarımızdan Örnekler” 5.TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ SEMPOZYUMU,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 “Kemah Kalesi” SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Sinop, Türkiye

 • 2014 Erzurum Kurşunlu(Feyiziye) Camii ve Tek Kubbeli Camiler Arasındaki Yeri” ŞEYHÜLİSLAM SEYYİD FEYZULLAH EFENDİ SEMPOZYUMU,

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2014 “Bayburt Kültür Varlıkları” XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BAYBURT SEMPOZYUMU,

  Katılımcı

  Bayburt, Türkiye

 • 2013 Alvarlı Efe Hazretleri’nin Türbesi” HACE MUHAMMED LUTFİ EFE (ALVARLI EFE) ULUSLARARASI SEMPOZYUMU,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Orta Asya ve İran Eserlerindeki Bazı Motiflerinin Kuzeydoğu Anadolu Yapılarındaki İzleri" 3. TÜRK ŞÖLENİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Çoruh Vadisi Gürcü Kiliselerinin Türk Sanatıyla Benzerlikleri Üzerine Bir Değerlendirme” GEÇMİŞTEN GELECEĞE YUSUFELİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2009 Gümüşhane / Torul İlçesine Bağlı Gülaçar, Kocadal ve Yalınkavak Köylerindeki Kültür Varlıkları" X. ORTAÇAĞ- TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 On A Group of Georgian Churches and their Figurative Decorations in the Northeast Anatolian Region” GEORGİA AND THE MİDDLE EAST

  Katılımcı

  Tbilisi, Gürcistan

 • 2005 “Hamur Kümbeti” ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Ağrı, Türkiye

 • 2005 Gümüşhane Yüzey Araştırmasının Ara Değerlendirilmesi ve 2004 Yılı Araştırmaları” IX. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2005 Gümüşhane/Torul ve Şiran (Kopuz, İlecik, Gümüştuğ, Ara Köy ) Çevresinde Bir Grup Kültür Varlığı

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2004 “Erzurum Kümbetleri İle Ahlat Kümbetlerinin Bir Mukayesesi” VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2003 İshak Paşa Sarayı Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler

  Katılımcı

  Ağrı, Türkiye

 • 2002 Çayırlı ve Çevresinde Heykel Biçimli Mezar Taşlarından Birkaç Örnek

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 1999 Türkler’de Minare Geleneği ve Bayburt Ulu Cami Minaresi

  Katılımcı

  Bayburt, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1