Asst. Prof.

Hüseyin YILMAZ


Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2007 - 2013

2007 - 2013

Postgraduate

Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Undergraduate

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Örgütsel Adalet Algısı ve Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisi: Örgütsel Sinizmin Rolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2013

2013

Postgraduate

Örgütlerde Yıldırma Davranışları, Personelin Tükenmişlik Düzeyleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Ataturk University, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2020 - 2021

2020 - 2021

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2020 - 2021

2020 - 2021

Vice Dean

Ataturk University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2020 - 2021

2020 - 2021

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Becerileri

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce II

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Süreçler ve Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

İşletmelerde Güncel Konular

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme II

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Undergraduate

Undergraduate

Örgüt Kuramı

Undergraduate

Undergraduate

Maliyet Muhasebesi II

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Süreç ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Davranış Yönetimi ve İnsan İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

İş Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Davranış Bilimleri

Undergraduate

Undergraduate

İşletme I

Undergraduate

Undergraduate

Genel İşletme

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi I

Advising Graduates (Non-Thesis)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

ÜCRET YÖNETİMİ VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ

Yılmaz H. (Consultant)

M.Etegül(Student)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

BİLİŞSEL KAYIPLARIMIZIN SEBEBİNİ ARAYIŞ: PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÇALIŞMA HAYATI KALİTESİNİN BİLİŞSEL KAYIPLARA ETKİSİ

Polatcı S., Yılmaz H.

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.22, pp.47-68, 2021 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Kullanılan Motivasyon Araçları

Yılmaz H.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-34, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Do Psychological Capital and Communication Skills Affect Entrepreneurial Intention?

YALAP O., YILMAZ H. , POLATCI S.

Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues (WJBEM), vol.10, no.1, pp.21-30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Örgütsel Adalet Algısı ve Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisi: Örgütsel Sinizmin Rolü

YILMAZ H. , Polatcı S.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.286-308, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Duygusal Zeka ve Alt Boyutlarının İlişki Yönetimi Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Uygulama

Alici İ., YILMAZ H.

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.70-89, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Bilinçli farkındalık ve öznel iyi oluş sayesinde bilişsel kayıplardan kurtulmak mümkün mü?

Polatcı S., Ünüvar H., Yılmaz H.

29. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 October 2021, pp.251

2019

2019

İşyeri Yalnızlığının Pozitif ve Negatif Duygusallık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönetlik Bir Araştırma

YILMAZ H. , ÜNÜVAR H.

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.1266-1276

2019

2019

The Effect of Workplace Ostracısm on Performance

YILMAZ H. , GÖZEL M.

2nd International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE), Tokat, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.367-371

2018

2018

The Effect of Communication Skills on Entrepreneurial Intentions

POLATCI S., YALAP O., YILMAZ H.

International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat, Turkey, 14 - 15 July 2018

2018

2018

The Effect of Locus of Control on Positive Psychological Capital.

YILMAZ H. , Alici İ., Yalap O.

İnternational Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE), Tokat, Turkey, 14 - 15 June 2018, pp.245-249

Books & Book Chapters

2021

2021

Örgütsel Sinizm

YILMAZ H.

in: Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji, Sağır, Mehmet; Uğur Aydın, Aslı; Erat, Leyla, Editor, Beta, İstanbul, pp.253-268, 2021

2020

2020

İş Yerinde Dışlanma

YILMAZ H.

in: Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, Polatcı, Sema, Editor, Nobel, Ankara, pp.293-301, 2020

2020

2020

Pozitif ve Negatif Duygusallık

YILMAZ H.

in: Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, Polatcı Sema, Editor, Nobel, Ankara, pp.635-642, 2020

2017

2017

İşyerinde Dışlanma (Organizational Ostracism)

YILMAZ H.

in: 21. Yüzyılda Örgütsel Davranış, Polatcı, Sema Özyer Kubilay, Editor, Beta, İstanbul, pp.133-152, 2017

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Journal of Organizational Behavior Review

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

April 2020

April 2020

TURKISH STUDIES - SOCIAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

Journal of Organizational Behavior Review

Other Indexed Journal

April 2019

April 2019

Journal of Business, Economic

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

II. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics

Attendee

Tokat-Turkey

2018

2018

6. Örgütsel Davranış Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

2018

2018

International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics

Attendee

Tokat-Turkey

Jury Memberships

February-2020

February 2020

Post Graduate

Post Graduate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi