Asst. Prof. Hüseyin YILMAZ


Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Metrics

Publication

25

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2018

2014 - 2018

Doctorate

Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

2007 - 2013

2007 - 2013

Postgraduate

Yozgat Bozok University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Örgütsel Adalet Algısı ve Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisi: Örgütsel Sinizmin Rolü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2013

2013

Postgraduate

Örgütlerde Yıldırma Davranışları, Personelin Tükenmişlik Düzeyleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Ataturk University, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2022 - Continues

2022 - Continues

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2020 - Continues

2020 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2020 - 2022

2020 - 2022

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2019 - 2022

2019 - 2022

Head of Department

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2019 - 2022

2019 - 2022

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

2020 - 2021

2020 - 2021

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2020 - 2021

2020 - 2021

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2020 - 2021

2020 - 2021

Vice Dean

Ataturk University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Anayasa Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Yönetim Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Organizasyon ve Vaka Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Medeni Hukuk

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi I

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Undergraduate

Undergraduate

Genel İşletme

Undergraduate

Undergraduate

İşletme II

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Örgüt Kültürü ve Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Becerileri

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce II

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Süreçler ve Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

İşletmelerde Güncel Konular

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Undergraduate

Undergraduate

Örgüt Kuramı

Undergraduate

Undergraduate

Maliyet Muhasebesi II

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Süreç ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Davranış Yönetimi ve İnsan İlişkileri

Undergraduate

Undergraduate

İş Hukuku Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Davranış Bilimleri

Undergraduate

Undergraduate

İşletme I

Undergraduate

Undergraduate

Genel İşletme

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi I

Advising Graduates (Non-Thesis)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

ÜCRET YÖNETİMİ VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ

Yılmaz H.

M.Etegül(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

İşyerinde ‘Hayır Diyememe’nin Dayanılmaz Ağırlığı

YILMAZ H.

BEYSEHIR SELCUKLU 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, Beyşehir, Turkey, 27 - 29 October 2023, pp.878

2023

2023

A NEW BREATH TO FLEXIBLE WORKFORCE: FOUR-DAY WORK WEEK

YILMAZ H.

INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS, POLITICS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (ICEPHSS’23), Batman, Turkey, 19 - 20 October 2023, pp.21-22

2023

2023

READING THE CONCEPT OF WORK ETHICS THROUGH AKHISM TRADITION

YILMAZ H.

4. INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS, Ankara, Turkey, 09 October 2023, pp.253-254

2021

2021

İşyerinde Dışlanmanın Görev Performansına Etkisi: Pozitif ve Negatif Duygulanımın Aracılık Rolü

YILMAZ H., GÜNGÖR A. Y.

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 04 November 2021, pp.329-342

2021

2021

Bilinçli farkındalık ve öznel iyi oluş sayesinde bilişsel kayıplardan kurtulmak mümkün mü?

Polatcı S., Ünüvar H., Yılmaz H.

29. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 October 2021, pp.251

2019

2019

İşyeri Yalnızlığının Pozitif ve Negatif Duygusallık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönetlik Bir Araştırma

YILMAZ H., ÜNÜVAR H.

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.1266-1276

2019

2019

The Effect of Workplace Ostracısm on Performance

YILMAZ H., GÖZEL M.

2nd International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE), Tokat, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.367-371

2018

2018

The Effect of Communication Skills on Entrepreneurial Intentions

POLATCI S., YALAP O., YILMAZ H.

International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat, Turkey, 14 - 15 July 2018

2018

2018

The Effect of Locus of Control on Positive Psychological Capital.

YILMAZ H., Alici İ., Yalap O.

İnternational Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE), Tokat, Turkey, 14 - 15 June 2018, pp.245-249

Books & Book Chapters

2023

2023

Tutum ve Davranışlar

AYDOĞAN E., TAŞ M. A., YILMAZ H.

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAM VE KAVRAM SÖZLÜĞÜ, Alparslan, Ali Murat; Polatcı, Sema, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.198-337, 2023

2023

2023

ÇALIŞMA YAŞAMINDA RUMİNASYON

YILMAZ H.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII , Arslan, Ömer Emre, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.26-38, 2023

2023

2023

Organizational Justice

YILMAZ H.

in: Contemporary Business and Economic Issues II, Yılmaz Sefer, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.61-76, 2023

2021

2021

Örgütsel Sinizm

YILMAZ H.

in: Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji, Sağır, Mehmet; Uğur Aydın, Aslı; Erat, Leyla, Editor, Beta, İstanbul, pp.253-268, 2021

2020

2020

İş Yerinde Dışlanma

YILMAZ H.

in: Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, Polatcı, Sema, Editor, Nobel, Ankara, pp.293-301, 2020

2020

2020

Pozitif ve Negatif Duygusallık

YILMAZ H.

in: Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, Polatcı Sema, Editor, Nobel, Ankara, pp.635-642, 2020

2017

2017

İşyerinde Dışlanma (Organizational Ostracism)

YILMAZ H.

in: 21. Yüzyılda Örgütsel Davranış, Polatcı, Sema Özyer Kubilay, Editor, Beta, İstanbul, pp.133-152, 2017

Supported Projects

2021 - 2022

2021 - 2022

Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖVDELİ T. (Executive), ALTINKAYNAK F., KARAKUŞ UMAR E., ÖZDEMİR BAKİ G., YILMAZ H., CERRAH L., et al.

2021 - 2021

2021 - 2021

İlk yardımın ABC'siSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract) Creative Commons License
Yılmaz H. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

EKONOMİ, İŞLETME VE MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Assistant Editor/Section Editor

2021 - Continues

2021 - Continues

EKONOMİ, İŞLETME VE MALİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Journal of Organizational Behavior Review

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

September 2022

September 2022

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2022

September 2022

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2022

January 2022

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

April 2020

April 2020

TURKISH STUDIES - SOCIAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

Journal of Organizational Behavior Review

Other Indexed Journal

April 2019

April 2019

Journal of Business, Economic

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

04 November 2021 - 05 November 2021

04 November 2021 - 05 November 2021

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimeler Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

02 September 2021 - 04 September 2021

02 September 2021 - 04 September 2021

29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Attendee

Kars-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

II. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics

Attendee

Tokat-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

6. Örgütsel Davranış Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics

Attendee

Tokat-Turkey

Jury Memberships

February-2020

February 2020

Post Graduate

Post Graduate - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi