Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of ammonia removal from aqueous solution and volumetric mass transfer coefficient by microwave-assisted air stripping

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.13, ss.2459-2466, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Kinetic analysis of thermal decomposition of boric acid from thermogravimetric data

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.23, ss.736-740, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dehydration of ulexite by microwave heating

Thermochimica Acta, cilt.428, ss.125-129, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Parameter estimation of nonlinear models in biochemistry: A comparative study on optimization methods

Applied Mathematics and Computation, cilt.140, ss.29-36, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Calcination kinetic of magnesite from thermogravimetric data

Chemical Engineering Research and Design, cilt.81, ss.618-622, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of ultrasound on the dissolution of colemanite in H2SO4

Hydrometallurgy, cilt.67, ss.79-86, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of ultrasound on the dissolution of colemanite in H2SO4

Hydrometallurgy, cilt.67, ss.79-86, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fosfat Kayasının İzotermal Olmayan Bozunma Kinetiği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.266-271, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fosfat Kayasının İzotermal Olmayan Bozunma Kinetiği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.266-271, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kolemanitin Sitrik Asit Çözeltilerindeki Çözünme Kinetiğinin Klasik ve Mikrodalga Deney Sistemleri ile İncelenmesi

Mühendislik Bilimleri Genç Arastırmacılar Kongresi Bildiri Katabı, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 November 2004