Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ters Mentörlük Uygulamalarında Nasıl Kullanılır Mı? Nasıl Geliştirilir Mi?: Nitel Bir Araştırma

7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 11 December 2020, pp.119-126

Lojistik ve Kargo Kurumlarının Lojistik 4.0 Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum İlinde Nitel Bir Uygulama

IV. International Caucasus Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (UKODLK-2018), Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.799-805 Sustainable Development

Sağlık Kurumlarında Felaketten Kurtarma Planlarının Kurum İmajı Açısından Önemi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

Strategic Value of Information Systems: Conceptual Study

4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017

Information Systems Literacy Framework

International Conference on Humanities and Educational Research, HOUSTON, United States Of America, 23 - 26 March 2017, vol.3, pp.36-42 Sustainable Development

İŞ ZEKASI SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTSEL UNUTMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.966-976

Books & Book Chapters

The Literacy

in: Z Kuşağında Çevrimiçi Öğrenme ve Dijitalleşme, Dr. Güler Erkal KARAMAN, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.69-83, 2021

Bilginin Temel Özellikleri ve Entelektüel Sermaye

in: Kurumsal Bilgi Yönetimi, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Veri, Bilgi ve Sistem Güvenliği

in: Kurumsal Bilgi Yönetimi, , Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF, Erzurum, 2016

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals