Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ömer Efendi nin Risâle fî Temeyyüzi l Ebvab Adlı Sarf Risâlesi ve Edisyon Kritiği

Erzurum İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 May 2014, ss.596-603

Ömer Efendi nin Risâle fî Temeyyüzi l Ebvab Adlı Sarf Risâlesi ve Edisyon Kritiği

Erzurum İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 May 2014, ss.596-603

Kitap & Kitap Bölümleri