Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluating the contributions of internship to landscape architecture education

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.41, no.2, pp.365-374, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Biodiversity of figs (Ficus carica l.) in Coruh valley of Turkey

ERWERBS-OBSTBAU, vol.56, no.4, pp.139-146, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Role of Women in Rural Tourism, The Sample of Gaziler Village (Bardız), Erzurum, Turkey.

Journal Of Food Agriculture & Environment, vol.2, no.10, pp.1314-1319, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

The role of women in rural tourism, the sample of Gaziler Village (Bardiz), Erzurum, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, no.2, pp.1314-1319, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Public opinions about the use of highways as scenic roads: The sample of Erzurum - Caykara - Of route

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.8, pp.700-706, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Public opinions about the use of highways as scenic roads: The sample of Erzurum-Çaykara-Of route

African Journal Of Agricultural Research, vol.5, no.8, pp.700-706, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Visual assesment for the eveluation of Erzurum-Bayburt-Of Higways as scenic road

Scientific Research And Essays, vol.5, no.4, pp.366-377, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Visual assessment for the evaluation of Erzurum-Bayburt-Of highway as scenic road

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.4, pp.366-377, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determining visual beauties of natural waterscapes: A case study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey)

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.2, pp.170-182, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of spring visual ceremonies of urban fruit trees and shrubs: A case study from Erzurum, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.1, pp.289-296, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kentsel Kimlik Bileşenleri ve Kış Turizmi İlişkisi: Erzurum KentiÖrneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1799-1810, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Süs Bitkilerinin Gelişim Parametreleri Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Etkisi.

Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.34, pp.9-20, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Tasarım Sürecinde İyileştirme Bahçeleri.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.337-350, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oltu ve Olur (Erzurum) İlçeleri Yayla Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.291-302, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The role of Green Spaces in The Prevention of Crimes in Urban Landscape Planning: Sample of Erzurum

Kent Akademisi, vol.12, no.4, pp.823-834, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Kent Akademisi, vol.12, no.4, pp.714-728, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kentsel Peyzaj Planlamasında Yeşil Alanların Suçun Önlenmesindeki Rolü: Erzurum Örneği

Kent Akademisi, vol.12, no.4, pp.823-834, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Kentindeki Bazı Önemli Parkların Peyzaj Kalite Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, pp.54-63, 2019 (Other Refereed National Journals)

Satisfaction Analysis of Recreational Quality of Erciyes Mountain Ski Center

MİMARLIK BİLİMİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.1-10, 2019 (National Refreed University Journal)

ERZURUM KENTİ’NDE KİŞİYE TAHSİSLİ BAHÇE TASARIMI ÖNERİSİ

Ata Planlama ve Tasarım Dergisi, vol.2, pp.21-34, 2018 (Other Refereed National Journals)

Biodiversity and Urban Gardens: Medicinal and Aromatic Plants That Can Used In Erzurum (Turkey) Urban Gardens

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.3, pp.81-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

URBAN AGRICULTURE AS A TOOL FOR URBAN SUSTAINABILITY AND ALLOTMENT GARDEN

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.13, pp.1056-1064, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

URBAN BIODIVERSITY; GENERAL SITUATION AND DESIGN APPROACHES ACROSS THE WORLD

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.9, pp.290-300, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

URBAN BIODIVERSITY GENERAL SITUATION AND DESIGN APPROACHES ACROSS THE WORLD

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR EKOTURİZM AKTİVİTESİ OLARAK MAĞARA TURIZMİ ERZURUM İLİ ELAMALI MAĞARASI ÖRNEĞİ

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.3, no.1, pp.66-77, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi; Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.66-75, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler İçin Yeşil Alanların Kullanımı: Kişiye Tahsisli Bahçeler

Journal of the Instute of Science and Tecnology, vol.8, no.1, pp.263-270, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler İçin Yeşil Alanların Kullanımları; Kişiye Tahsisli Kent Bahçeleri

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, vol.8, no.1, pp.263-270, 2018 (International Refereed University Journal)

Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.66-75, 2018 (Other Refereed National Journals)

Karayolu Peyzajı ve Manzara Yolları

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.54-65, 2018 (National Refreed University Journal)

İç Mekan Tasarımında Bitki Kullanımının Birey ve Mekan Üzerine Etkileri

ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.25-34, 2017 (Other Refereed National Journals)

İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ

ATA PLANLAMA DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.25-34, 2017 (National Refreed University Journal)

Effect of humic and fulvic acid application on growth parameters in Impatiens walleriana L

Academic Agricultural Journal, vol.4, pp.37-42, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Macera Ve Sıra Dışı Turizm Anlayışına Öneri Bir Alan Doğu Karadeniz Bölgesi Soğanlı Dağları

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri Doğankent Giresun İlçesi Aslancık Barajı Örneği

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

A Recommended Area For Rural Tourism And Recreation: Hızırilyas Village (Horasan-Erzurum)/ Turkey

Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Sitlerin Kentsel Peyzaja Katkıları Giresun Zeytinlik Mahallesi Örneği

Mavi Atlas Dergisi, vol.4, pp.201-215, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Tarımsal Peyzaj

Harman Time, no.15, pp.78-80, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.1, no.1, pp.55-61, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kadın Yaklaşımı ile Peyzaj ve Tasarım Kavramları

İnönü Üniversitesi, Sanat Tasarım Dergisi, vol.2, no.2, pp.1049-1055, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kadın Yaklaşımı ile Peyzaj ve Tasarım Kavramları.

İnönü Üniversitesi, Sanat & Tasarım Dergisi, vol.2, pp.1049-1055, 2011 (National Refreed University Journal)

Müstakil ev Bahçelerinde Süs Bitkilerinin Kullanımında Kadının Rolü: Erzurum Örneği

İnönü Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, vol.2, pp.939-946, 2011 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Gaziler Köyü (Erzurum-Şenkaya) Örneğinde Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizm Olabilirliği ve Kadınların Rolü

İnönü Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, vol.1, no.2, pp.1038-1048, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kesfedilmeyi Bekleyen Macera Dolu Soğanlı Dağı

Peyzaj Life Dergisi, vol.1, pp.75-79, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Bölgesi nde Keşfedilmeyi Bekleyen Macera Dolu Soğanlı Dağı

Peyzaj Life Dergisi, vol.1, no.1, pp.75-79, 2011 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Kentinde Üniversite Adaylarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Bakışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.23-29, 2010 (National Refreed University Journal)

Erzurum Kentinde Üniversite Adaylarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Bakışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.23-29, 2010 (National Refreed University Journal)

Rekreasyonel Turizm Açısından Kop Dağının Peyzaj Potansiyelinin Belirlenmesi

Atatürk üni. Zir. Fak. Der., vol.41, pp.59-64, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kuzey ile Doğu Arasında Rekreasyonel Turizm Açısından Gizemli Bir Köprü Soğanlı Dağı

kırsal çevre yıllığı, vol.1, pp.7-22, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Situation Of Air Pollution In Erzurum City-Centre Between The Years 1994-2004.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.217-224, 2006 (Journal Indexed in ESCI)

Erzurum Kent Merkezinde 1994-2004 Yılları ArasındakiHava Kirliligi Durumu

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.217-224, 2005 (National Refreed University Journal)

Erzurum Kentinde Hava Kirliliğine Karşı Halkın Duyarlılığının Belirlenmesi

Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.17, no.2, pp.199-206, 2004 (National Refreed University Journal)

Erzurum Kentinde Hava Kirliligine Karsı HalkınDuyarlılıgının Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.199-206, 2004 (National Refreed University Journal)

Erzurum Kenti Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gereken Önlemler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.279-286, 2003 (National Refreed University Journal)

Erzurum Kenti Hava Kirliligi Sorununun ÇözümündePeyzaj Mimarlıgı Açısından Alınması Gereken Önlemler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.279-286, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of the Recreational Potential of Erzurum Palandoken Urban Forest by the Gulez Method

2nd International Symposium on Biodiversity Research, Rize, Turkey, 18 - 20 November 2020, pp.54-64

The Relationships between Ecological Urbanization, Green Spaces, and Air Pollution in Erzurum/Turkey

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, vol.1, pp.1-10

Evaluation of The Tourism Potential of Kars (Turkey) Provincewith Swot Analysis

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.168 Creative Commons License

Investigating Thermal Comfort of Different Plant and DesignStreet Scenarios

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.81 Creative Commons License

Determination of Resilience Levels of Cities in The East ofTurkey According to Climate Chance Scenarios

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.84 Creative Commons License

Determining the Spatial Effects of Climate Change in UrbanAreas

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.83 Creative Commons License

A Research to Determine the Thermal Comfort Ranges ofErzurum City

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.82 Creative Commons License

Determination of Outdoor Thermal Comfort in Rural, Urbanand Mass Green Areas in Summer Season with the RaymanModel

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, 26 - 27 October 2020, pp.80 Creative Commons License

Determination of Outdoor Thermal Comfort in Rural, Urbanand Mass Green Areas in Summer Season with the Rayman Model.

20th InternationalSymposiumonEnvironmental Polution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 October 2020, pp.79 Creative Commons License

Evaluation of The Tourism Potential of Kars (Turkey) Province with Swot Analysis

20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Regio, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.167 Creative Commons License

LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKININ REKREASYON POTANSİYELİNİN GÜLEZ YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal Bilimlerde Gündem "Türkiye ve Doğu Karadeniz", Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020, pp.253-264 Creative Commons License

Analysis of Outdoor Thermal Comfort Conditions Street Scenarious UsingENVI-Met Model

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.89 Creative Commons License

Teaching the Effects of Climatic Elements on Landscape Planning andDesign Projects to Landscape Architecture Students

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.94 Creative Commons License

Evaluation of the Resilience Level of the East Anatolian Cities in UrbanEnvironment Considering Climate Change Scenarios on Turkey

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.33 Creative Commons License

Evaluation of Adaptation and Mitigation Works in Urban Areas to ClimateChange Considering Spatial Planning and Design Principles

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.63 Creative Commons License

Analysis of Outdoor Thermal Comfort and Air Pollution the Influence ofUrban Morphology in Cold Region Cities Erzurum

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.30 Creative Commons License

Checking Thermal Confort Ranges in a Winter City, Erzurum, Turkeythrough Questionnaire Survey in Winter Time

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.67 Creative Commons License

The Relationship among Ecological Urbanization, Green Space and Air Pollutions in Erzurum

International Conference on Economics, Energy and Environment, Kapadokya, Turkey, 25 - 27 June 2020, vol.1

DUYU BAHÇELERİNDE KULLANILAN BİTKİLERİN PEYZAJ DEĞERLERİ

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, 9 - 11 October 2019

HEALING GARDENS IN LANDSCAPE DESIGN PROCESS

I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.144-145 Creative Commons License

Effects of Plant Growth Promotıng Bacterıa on The Growth Parameters of Ornamental Plants.

I. Internatıonal Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.66-67

TURİZM PLANLAMASINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLI BİR YÖNTEM: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ

AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.487-495

ECOLOGICAL APPROACH A METHOD IN TOURISM PLANNING: ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

AL -FARABİ IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.487-495 Creative Commons License

TÜRK-OSMANLI KÜLTÜRÜNDE BAHÇE SANATI

AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.504-520

KARS İLİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.84

TÜRK-OSMANLI KÜLTÜRÜNDE BAHÇE SANATI

AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.504-520

TARİHİ SÜREÇTE PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE SANATI

AL -FARABİ IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.470-486 Creative Commons License

Tarihi Yapı ve Çevresinin Görsel Kalite Analizi: Diyarbakır Kenti Örneği

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, pp.118-132

Memory of Members Through Urban Spaces: Erzurum Example

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, pp.869-881 Creative Commons License

A Research on The Determination of Tourism Potential of Erzurum City

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, pp.38

Tarihi Yapı ve Çevresinin Görsel Kalite Analizi: Diyarbakır Kenti Örneği

II. International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.118-132 Creative Commons License

A Research on The Determination of Tourism Potential of Erzurum City

II. International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.38 Creative Commons License

Memory of Members Through Urban Spaces: Erzurum Example 1

2. Uluslar Arası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.870-882

Examining the Urban Landscape Designs and Reinforcement Elements in the T.R.N.C

2. Uluslar Arası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.53

Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği

2. Uluslar Arası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.54

Examining the Urban Landscape Designs and Reinforcement Elements in the T.R.N.C

2. Uluslar Arası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.53

Erzurum Kentindeki Bazı Önemli Parkların Peyzaj Kalite Göstergelerinin Değerlendirilmesi

2. Uluslar Arası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.14

Kentsel Tarım Alanlarının Önemi: Diyarbakır Hevsel Bahçeleri Örneği

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 4 - 06 October 2018, pp.1011-1024

KENT PARKLARININ KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.546-561

Ekolojik koridorların turizme katkısı:Erzurum-Bayburt-of karayolu güzergahı.

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.1471-1482

CONTRIBUTIONS OF ECOLOGICAL CORRIDORS TO TOURISM:ERZURUM-BAYBURT-OF HIGHWAY ROUTE

Dicle Üniv. I. Mimarlık Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1471-1482

DUYU BAHÇELERİ

Dicle Üniv. I. Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.373-381

SAFRANBOLU DÜNYA MİRAS ALANININ DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ

Dicle Üniv. I. Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.819-825

An Urbanization Theory that Supports the Superiority of Landscape: Landscape Urbanism

INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.64

Effective Use of Water in Urban Landscape Applications

International ECOLOGY, 2018, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.71

KENTSEL TARIM ALANLARININ ÖNEMİ:DİYARBAKIR HEVSEL BAHÇELERİ ÖRNEĞİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, 4 - 06 October 2018, pp.1011-1023

Koridorların Turizme Katkısı: Erzurum-Bayburt-Of Karayolu Güzergahı

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, sözlü Sunum, Bildiri Kitabı 22, KTÜ, Trabzon, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2017

CONTRIBUTIONS OF ECOLOGICAL CORRIDORS TO TOURISM: ERZURUM-BAYBURT-OF HIGHWAY ROUTE

DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.22

Physical Environment Problems in Cities and Solution Proposals: Sample of Mahallebası Neighbourhood in Erzurum/Turkey

MESAEP, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.131

CAVE TOURISM AS AN ECOTOURISM ACTIVITY THE SAMPLE OF ERZURUM ELMALI CAVE

International West Asia Congress of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017, pp.95-96

Use of Green Space for Livable and Sustainable Cities Urban Gardens

Ecology Symposium 2017 Erciyes University Kayseri TURKEY, 11 - 13 May 2017

Allotment Gardens in European Garden Art, Their Importance for Urban Landscape and Allotment Garden Concept among Turkish Cities

53rd International Conference on Food and Agricultural Engineering, Bangkok, Thailand, 11 - 15 May 2016, pp.16

KIŞ KENTLERİNDE KIŞ MANZARASINA UYGUN BAZI BİTKİLER

INTERNATIONALWINTER CITIESSYMPOSIUM, 10 - 12 February 2016

KIŞ KENTLERİNDE KAPALI MEKANLARDA BİTKİSELTASARIMLAR VE KIŞ BAHÇELERİ

İnternational winter cities symposium 2016, 10 - 12 February 2016

Doğu Karadeniz Bölgesi Geleneksel Peyzajına Örnek Bir Alan: Doğankent (Giresun)

I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.300-308

TOURISM, SUSTAINABLE TOURISM, RELATION OF TOURISM WITH ENVIRONMENT, LANDSCAPE PLANNING AND RECREATION

International Tourism and Hospitality Management Conference, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.571-578

EVALUATION OF TOURISM POTENTIAL IN DOGANKENT DISTRICT IN GIRESUN

nternational Tourism and Hospitality Management Conference, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.400-409

Visual Quality Analysis of Erzurum-Bayburt-Of-Trabzon Highway as Landscape Road

International Participation Environment and Transport, Adana, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.125-140

Erzurum-Bayburt-Of Trabzon Karayolunun Manzara Yolu Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Görsel Kalite Analizi

Uluslararası Katılımlı Çevre ve Ulaşım Çalıstayı, Adana, Turkey, 13 - 14 May 2015, pp.125-140

Erzurum Güzelyurt Restoran

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.125

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Turizm Rotası Oluşturulması: Doğankent (Giresun) İlçesi ve Yakın Çevresi Örneği

Avrupa Peyzaj Sözlesmesi 15. Avrupa Konseyi Uluslararası Çalışma Toplantısı Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi, Nevşehir, Turkey, 1 - 02 October 2014, pp.141-145

Osmanlı Dönemi Cami Avlularında Bahçe Sanatı Anlayışı: Erzurum Örneği

Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 8 - 10 June 2014, pp.219-240

Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Staj Uygulamaları

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2014, pp.227-238

Dünya’da Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Mevcut Staj Olanak Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Ve Öğretim Çalıştayı, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2014, pp.239-250

Öğrenci Odaklı Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Stajın Yeri ve Önemi

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2014, pp.251-265

Evaluation Of Tourism Opportunities InThe Coruh Valley By Swot Analysis

II. International Conference Tao-Klarjeti, Batumi, Georgia, 5 - 08 September 2012, pp.212

Evaluation Of Tourism Opportunities In The Coruh Valley By Swot Analysis

II. International Conference Tao-Klarjeti, Batum, Georgia, 5 - 08 September 2012, pp.212

Türkiye’deki Sukkulent Bitki Çesitliliği: Sedumlar (Crassulaceae)

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2012, pp.302-306

Ekoköylerin Ekoturizme Katkıları

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.1011-1019 Creative Commons License

Ekoturizmin Korunan Alanlar Üzerine Etkileri.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.382-394 Creative Commons License

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.372-381

Kadın Yaklaşımı İle Peyzaj ve Tasarım Kavramları

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın” Sempozyumu, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2011, pp.1-15

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt.

. I.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş,372-381, Bayburt, Turkey, 26 - 28 July 2011

Role of Women in the use Ornamental Plants in the Gardens of Individual Houses: The Case of Erzurum

4th International “Women” as a Category of Science Symposium, Malatya, Inonu University Journal of Art and Design, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.936-946

The adventurous Mount Soğanlı Mountain in the Eastern Black Sea Region

Peyzaj Life Magazine, Ankara, Turkey, 14 - 15 March 2011, pp.72-76

Evaluation of the relationship between air pollution and climatic elements in urban areas in the sample of Erzurum city in the respect of landscape architecture.

7. BIOMET Conference from 12. to 14. April 2010 at the Albert-Ludwigs-University Freiburg, Oral presentation, Freiburg, Germany, 12 - 14 April 2010, vol.1, no.1, pp.439-442

İspir Halkının Ev Bahçesi Anlayışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 2008, pp.563-575

Erzurum Kenti Açık Yeşil Alan SistemindeMeyve Ağaç ve Çalılarının Değerlendirilmesi

Türkiye V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.271-275

Accessibility Concept for Handicapped in Environmental Urban Design

II. International Symposium for Street Furniture&Fair, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2003, pp.77

Books & Book Chapters

Limni Gölü Tabiat Parkının Rekreasyon Potansiyelinin Gülez Yöntemine Göre Değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilimlerde 2020 Gündemi-Türkiye ve Doğu Karadeniz, M. Yavuz ALPTEKİN, Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.253-264, 2020 Creative Commons License

Türkiye’xxde Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri İçin Staj Yeri Veri Tabanı Oluşturulmasına Yönelik Analiz

in: 50. YILINDAPEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ, Prof. Dr. Osman UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÖYLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE BACI, Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜLTEKİN, Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Editor, Düzce Üniversitesi, Düzce, pp.373-384, 2019

TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN STAJ YERİ VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ANALİZ

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi, UZUN, Osman, KÖYLÜ, Pınar, ÖZDEDE BAZI, Sinem, GÜLTEKİN, Pınar, MÜDERRİSOĞLU, Haldun, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.373-384, 2019

Visual Quality Analysis for Roadside Landscape Scenes of Erzurum-Erzincan (Turkey) Highway Route

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Efe, R., Cürebal, İ, Bizzari C., Nyussupova, G., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.138-152, 2015

Visual Quality Analysis for Roadside Landscape Scenes of Erzurum-Erzincan (Turkey) Highway Route

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Efe, R., Cürebal, İ, Bizzari C., Nyussupova, G., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.138-152, 2015

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey)

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, EFE R., BIZZARRI C., CÜREBAL İ., NYUSUPOVA G.N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.556-569, 2015

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey)

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, EFE R., BIZZARRI C., CÜREBAL İ., NYUSUPOVA G.N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.556-569, 2015

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey)

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Prof. Dr. Recep EFE Prof. Dr. Carmen BIZZARRI Prof. Dr. İsa CÜREBAL Prof. Dr. Gulnara N. NYUSUPOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA • 2015, Sofya, pp.556-569, 2015

Erzurum-Bayburt-Of karayolunun Manzara Yolu Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Görsel Kalite Analizi

in: Çevre ve Ulaşım İlişkileri, Muzaffer Yücel, Deniz Çolakkadıoğlu, Editor, Karahan, Adana, pp.125-140, 2015

Fiziki Çevre Analizi

in: Mahallebaşı ve Çevresi Bütüncül Gelişme Stratejisi Planı 2015 2023, , Editor, Zafer Ofset, pp.17-32, 2014

Other Publications