Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biodiversity of figs (Ficus carica l.) in Coruh valley of Turkey

ERWERBS-OBSTBAU, cilt.56, ss.139-146, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of women in rural tourism, the sample of Gaziler Village (Bardiz), Erzurum, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.10, ss.1314-1319, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Women in Rural Tourism, The Sample of Gaziler Village (Bardız), Erzurum, Turkey

Journal Of Food Agriculture & Environment, cilt.2, ss.1314-1319, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Role of Women in Rural Tourism, The Sample of Gaziler Village (Bardız), Erzurum, Turkey.

Journal Of Food Agriculture & Environment, cilt.2, ss.1314-1319, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Public opinions about the use of highways as scenic roads: The sample of Erzurum-Çaykara-Of route

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.700-706, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Public opinions about the use of highways as scenic roads: The sample of Erzurum - Caykara - Of route

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.700-706, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Visual assesment for the eveluation of Erzurum-Bayburt-Of Higways as scenic road

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.366-377, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Visual assessment for the evaluation of Erzurum-Bayburt-Of highway as scenic road

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.366-377, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determining visual beauties of natural waterscapes: A case study for Tortum Valley (Erzurum/Turkey)

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.170-182, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of spring visual ceremonies of urban fruit trees and shrubs: A case study from Erzurum, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.8, ss.289-296, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Kent Akademisi, cilt.12, ss.714-728, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Satisfaction Analysis of Recreational Quality of Erciyes Mountain Ski Center

MİMARLIK BİLİMİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Satisfaction Analysis of Recreational Quality of Erciyes Mountain Ski Center

MİMARLIK BİLİMİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ, cilt.4, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biodiversity and Urban Gardens: Medicinal and Aromatic Plants That Can Used In Erzurum (Turkey) Urban Gardens

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), cilt.3, ss.81-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZURUM KENTİ’NDE KİŞİYE TAHSİSLİ BAHÇE TASARIMI ÖNERİSİ

Ata Planlama ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.21-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

URBAN AGRICULTURE AS A TOOL FOR URBAN SUSTAINABILITY AND ALLOTMENT GARDEN

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, cilt.4, ss.1056-1064, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

URBAN AGRICULTURE AS A TOOL FOR URBAN SUSTAINABILITY AND ALLOTMENT GARDEN

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, cilt.4, ss.1056-1064, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

URBAN BIODIVERSITY; GENERAL SITUATION AND DESIGN APPROACHES ACROSS THE WORLD

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, cilt.4, ss.290-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

URBAN BIODIVERSITY GENERAL SITUATION AND DESIGN APPROACHES ACROSS THE WORLD

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, no.2018, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler İçin Yeşil Alanların Kullanımları; Kişiye Tahsisli Kent Bahçeleri

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, cilt.8, ss.263-270, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi; Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.66-75, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.66-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Kentler İçin Yeşil Alanların Kullanımları; Kişiye Tahsisli Kent Bahçeleri

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, cilt.8, ss.263-270, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karayolu Peyzajı ve Manzara Yolları

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.54-65, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karayolu Peyzajı ve Manzara Yolları

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.54-65, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ

ATA PLANLAMA DERGİSİ, cilt.1, ss.25-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ

ATA PLANLAMA DERGİSİ, cilt.1, ss.25-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of humic and fulvic acid application on growth parameters in Impatiens walleriana L

Academic Agricultural Journal, cilt.4, ss.37-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Recommended Area For Rural Tourism And Recreation: Hızırilyas Village (Horasan-Erzurum)/ Turkey

Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Recommended Area For Rural Tourism And Recreation: Hızırilyas Village (Horasan-Erzurum)/ Turkey

Artium Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.1, no.1, ss.55-61, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kadın Yaklaşımı ile Peyzaj ve Tasarım Kavramları

İnönü Üniversitesi, Sanat Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.1049-1055, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Müstakil ev Bahçelerinde Süs Bitkilerinin Kullanımında Kadının Rolü: Erzurum Örneği

İnönü Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.939-946, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kadın Yaklaşımı ile Peyzaj ve Tasarım Kavramları.

İnönü Üniversitesi, Sanat & Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.1049-1055, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kesfedilmeyi Bekleyen Macera Dolu Soğanlı Dağı

Peyzaj Life Dergisi, cilt.1, ss.75-79, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Kentinde Üniversite Adaylarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Bakışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.23-29, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum Kentinde Üniversite Adaylarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Bakışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.23-29, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuzey ile Doğu Arasında Rekreasyonel Turizm Açısından Gizemli Bir Köprü Soğanlı Dağı

kırsal çevre yıllığı, ss.7-22, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekreasyonel Turizm Açısından Kop Dağının Peyzaj Potansiyelinin Belirlenmesi

Atatürk üni. Zir. Fak. Der., cilt.41, ss.59-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Kent Merkezinde 1994-2004 Yılları Arasındaki Hava Kirliligi Durumu

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.217-224, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum Kent Merkezinde 1994-2004 Yılları Arasındaki Hava Kirliligi Durumu

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.217-224, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum Kentinde Hava Kirliliğine Karşı Halkın Duyarlılığının Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.199-206, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum Kentinde Hava Kirliligine Karsı Halkın Duyarlılıgının Belirlenmesi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.199-206, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum Kenti Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gereken Önlemler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.279-286, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzurum Kenti Hava Kirliligi Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlıgı Açısından Alınması Gereken Önlemler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.279-286, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihi Yapı ve Çevresinin Görsel Kalite Analizi: Diyarbakır Kenti Örneği

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, ss.118-132

A Research on The Determination of Tourism Potential of Erzurum City

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, ss.38

Memory of Members Through Urban Spaces: Erzurum Example

II. International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019, ss.869-881 Creative Commons License

Ekoturizm İçin Öneri Alanlarıyla Bayburt

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 October 2011, ss.372-381

Ekoköylerin Ekoturizme Katkıları

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 October 2011, ss.1011-1019 Creative Commons License

Ekoturizmin Korunan Alanlar Üzerine Etkileri

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 October 2011, ss.382-394

Kitap & Kitap Bölümleri

50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi

TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN STAJ YERİ VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ANALİZ, UZUN, Osman, KÖYLÜ, Pınar, ÖZDEDE BAZI, Sinem, GÜLTEKİN, Pınar, MÜDERRİSOĞLU, Haldun, Editör, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, ss.373-384, 2019

Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century

Visual Quality Analysis for Roadside Landscape Scenes of Erzurum-Erzincan (Turkey) Highway Route, Efe, R., Cürebal, İ, Bizzari C., Nyussupova, G., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.138-152, 2015

Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century

Visual Quality Analysis for Roadside Landscape Scenes of Erzurum-Erzincan (Turkey) Highway Route, Efe, R., Cürebal, İ, Bizzari C., Nyussupova, G., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.138-152, 2015

Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey) , EFE R., BIZZARRI C., CÜREBAL İ., NYUSUPOVA G.N., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.556-569, 2015

Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century

Assessment of Visual Quality in Geomorphologic Landscape: Case Study of Tortum Creek Valley, Uzundere District (Erzurum/Turkey) , EFE R., BIZZARRI C., CÜREBAL İ., NYUSUPOVA G.N., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.556-569, 2015

Çevre ve Ulaşım İlişkileri

Erzurum-Bayburt-Of karayolunun Manzara Yolu Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Görsel Kalite Analizi, Muzaffer Yücel, Deniz Çolakkadıoğlu, Editör, Karahan, Adana, ss.125-140, 2015

Diğer Yayınlar