Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hz Peygamber in Şehit Aileleriyle Münasebetleri

EKEVAkademi, vol.14, pp.227-246, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ömer Efendi’nin Üç Risalesine Yazılan Takrizler

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2014, pp.463-498

Ömer Efendi nin Üç Eserine Yazılan Takrizler

ERZURUM iSPiRLi KADIZADE MEHMED ARiF EFENDi ve ÖMER EFENDİ, Turkey, 04 May 2014

Books & Book Chapters

ATABEYLİKLER VE EYYÛBİLER

in: İSLAM TARİHİ-II, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.151-164, 2019

Emevilerin Duraklama ve Yıkılış Dönemi

in: İslam Tarihi-I, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.35-50, 2019

ANADOLU’DA KURULAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK BEYLİKLERİ

in: İSLAM TARİHİ-II, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.120-137, 2019

MISIR VE SURİYE’DE KURULAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

in: İSLAM TARİHİ-II, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.136-151, 2019

Emevi Devletinin Kuruluşu

in: İslam Tarihİ-I, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.1-17, 2019

Emevilerin Yükseliş Dönemi

in: İslam Tarihi-I, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.18-34, 2019

Emevilerde Medeniyet Tarihi

in: İslam Tarihi-I, İLİTAM, Editor, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, pp.51-66, 2019

Hz Peygamber’xxin (sas) Şehit Aileleriyle Münasebetleri

in: Hz Peygamber (sas)’xxin Beşeri Münasebetleri Temel Hak ve Hürriyetler, , Editor, Siyer Yayınları, 2015 Sustainable Development

Hz Peygamber’in Barışın İnşasına Yönelik Uygulamaları

in: Hz Peygamber (sas) Döneminde Kurumsal Yapının Oluşumu, , Editor, Siyer Yayınları, 2015