Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Analysis and Criticism of the Narratives Regarding the Penalization of Ammar b. Yasir by the Caliph Uthman in Baladhuri

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.419-443, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Muhammed Hamîdullah’ın Mescid-i Aksâ’nın Yerine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sahabe Gözünde Kudüs ve Mescid-i Aksâ

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Peygamber Döneminde Kudüs’te Mescid-i Aksa Var mıydı?

TURKİSH STUDİES, cilt.12, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Jerusalem and Al-Masjid Al-Aqsa According to the Companions of the Prophet

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.153-169, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ehli Beyt te Ebû Bekir Hz Ömer ve Hz Osman Sevgisi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.265-292, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Ebû Bekir ile Hz Fâtıma Arasında Yaşanan Fedek Meselesine Sünnî ve Şiî Yaklaşımların Analizi

İslâm Araştırmaları Dergisi, ss.1-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamber in Şehit Aileleriyle Münasebetleri

EKEVAkademi, cilt.14, ss.227-246, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamber in Barışın İnşasına Yönelik Uygulamaları

EKEV Akademi Dergisi, cilt.13, ss.30-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ömer Efendi’nin Üç Risalesine Yazılan Takrizler

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 May 2014, ss.463-498

Kitap & Kitap Bölümleri

İSLAM TARİHİ-II

ATABEYLİKLER VE EYYÛBİLER, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.151-164, 2019

İslam Tarihi-I

Emevilerin Duraklama ve Yıkılış Dönemi, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.35-50, 2019

İSLAM TARİHİ-II

ANADOLU’DA KURULAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK BEYLİKLERİ, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.120-137, 2019

İSLAM TARİHİ-II

MISIR VE SURİYE’DE KURULAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.136-151, 2019

İslam Tarihİ-I

Emevi Devletinin Kuruluşu, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.1-17, 2019

İslam Tarihi-I

Emevilerin Yükseliş Dönemi, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.18-34, 2019

İslam Tarihi-I

Emevilerde Medeniyet Tarihi, İLİTAM, Editör, Atatürk Üniversitesi İLİTAM Programı, Erzurum, ss.51-66, 2019

Hz Peygamber (sas)’xxin Beşeri Münasebetleri Temel Hak ve Hürriyetler

Hz Peygamber’xxin (sas) Şehit Aileleriyle Münasebetleri, , Editör, Siyer Yayınları, 2015

Hz Peygamber (sas) Döneminde Kurumsal Yapının Oluşumu

Hz Peygamber’in Barışın İnşasına Yönelik Uygulamaları, , Editör, Siyer Yayınları, 2015