Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Degradation Mechanisms of Organic Solar Cells

International Journal of Engineering Research & Science, cilt.2, ss.172-174, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ANALYSIS OF THE THERMAL EFFICIENCY AND CYCLIC VARIATIONS IN A SI ENGINE UNDER LEAN COMBUSTION CONDITIONS

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, sa.1, ss.121-127, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biodiesel induced corrosion and degradation: Review

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, sa.1, ss.60-70, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fotovoltaik termal (pvt) sistemlerinde farklı tip kanatçıklar kullanılarak optimum çalışma sıcaklığının tayini

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.177-183, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wavelet Analiz Tekniği ve Uygulama Alanları

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, ss.42-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operational Stability and Degradation of Organic Solar Cells

Periodicals of Engineering and Natural Sciences, cilt.5, ss.152-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A scrutiny study on wave energy potential and policy in TURKEY

Periodicals of Engineering and Natural Sciences, cilt.5, sa.3, ss.286-297, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An Investigation of Effect of Fuel Temperature on Engine Performance and NO Emissions in a Spark Ignition Engine Running on LPG

International Journal of Innovative Research and Reviews (INJIRR), cilt.1, sa.1, ss.16-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Photovoltaic Thermal PVT Solar Panels

International Journal of New Technology and Research, cilt.2, ss.13-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wind Energy Potential Policies and Status in Turkey

International Journal of Engineering Research & Science, cilt.2, ss.114-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçten Yanmalı Motorlarda Çevrimsel Farkların Önemi

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.27-35, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Energy Storage: Need, Value, Perspectives and Prospects

2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Fotovoltaik Termal (PVT) Sistemlerin Isıl Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

An Experimental Investigation for Air-Cooled ConcentratedPhotovoltaic Thermal (C-PVT) System With Cylindrical Copper Fins

3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 23 Nisan 2017

Wave Energy as a Renewable Energy for Turkey

3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 23 Nisan 2017

Rüzgâr Türbinlerinde Oluşan Yorulma ve Aşınma Mekanizmaları

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1412

Experimental Investigation of Thermal Performance in Photovoltaic Thermal (PVT) Systems

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.386-390

Rüzgâr Türbinlerinde Oluşan Yorulma ve Aşınma Mekanizmaları

2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017, Bayburt, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2017

Degration and Stabilization of Organic Solar Cells

International Conference on Engineering and Natural Science, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017

An Experimental Study For Different Shaped Aluminum Fins In Air Cooled Concantrated Photovoltaic Thermal (C-PVT) System

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), 3 - 07 Mayıs 2017, ss.748

Wave Energy as a Renewable Energy for Turkey

3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 23 Nisan 2017, ss.64

Vücut İçerisinde Kullanılan İmplantların Korozyonu

14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

Biyodizel Yakıtın Korozyon Davranışları

14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.310-317

Fuel temperature control in LPG fuelled SI engines

IEEE International Conference on Electro/Information Technology (EIT), 6 - 08 Mayıs 2012, ss.1-4 identifier