Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

YIELD, QUALITY AND IRRIGATION WATER USE OF DRIP-IRRIGATED SILAGE MAIZE WITH DIFFERENT IRRIGATION TECHNIQUES

PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.52, no.3, pp.595-607, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

RESPONSE OF CUCUMBERS TO DIFFERENT IRRIGATION REGIMES APPLIED THROUGH DRIP-IRRIGATION SYSTEM

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.25, no.1, pp.198-205, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of water use and yield responses of drip-irrigated sugar beet with different irrigation techniques

Chilean Journal of Agricultural Research, vol.74, no.3, pp.302-310, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Phosphorus Management of Lucerne Grown on Calcareous Soil in Turkey

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.32, no.3, pp.516-535, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Reclamation of saline-sodic soils with gypsum and MSW compost

COMPOST SCIENCE & UTILIZATION, vol.12, no.2, pp.175-179, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Van İli Yöresi İklim Koşullarına Uygun Süt Sığırı AhırlarınınPlanlanması

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD), vol.8, no.3, pp.155-166, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Daphan Sulama Birliği Birinci ve ikinci Etap Sulama Şebekesinin Performansının Değerlendirilmesi (2012-2016)

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, pp.1381-1387, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenilenen Kırsal Yerleşkeler: Erzurum İli Aziziye İlçesi Başçakmak Yerleşkesi Örneği

Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.31, pp.39-47, 2017 (Other Refereed National Journals)

Agro-Ecological Zones and Land Use Planning at the Kuzgun DamIrrigation Area

Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, vol.48, pp.1-7, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.26, pp.662-667, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development identifier

Management of clean water and wastewater sources in van agricultural areas

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, no.4, pp.662-667, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Erzurum İlinde Su Kaynakları ile Tarımsal Sulamaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Tarım Raporu 2012, vol.0, pp.137-147, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.2, no.1, pp.135-144, 2009 (Other Refereed National Journals)

’Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Bitki Deseninin Doğrusal Planlama Yöntemi ile Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.73-80, 2006 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.73-80, 2006 (National Refreed University Journal)

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemi ille Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.73-80, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Water Footprint of Silage Maize, Potato, Sugar Beet and AlfalfaProduced in Van-Turkey Conditions

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.562 Sustainable Development

Effect of Urbanization On Wastewater Formation

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.567

Assessment of Water Management in Van Lake Basin

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.550

Reclamation Techniques of Degraded Lands in the Sahel of Africa: The Case of Niger

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.67-71

The Impact of Small Scale Irrigation in Somalia

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.89-93

Irrigation Situation in Niger: Problems and the Proposals forSolutions

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.165

Identification of the Agriculture And Irrigation in Somalia

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.162 Sustainable Development

The Current Status of Irrigation in Sudan andits Comparison with Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.163

Water Resources, Water Use and Irrigation Systems in Niger

2nd International Students Science Congress, İzmir, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.9

Yapay Sulak Alanların Türkiye de Kullanımı ve Yeterliliği

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.2, pp.588-593 Sustainable Development

The Effect of Different Irrigation Levels on Yield and Water Use of Radish under Semiarid Conditions at High Altitude

International Scientific Practical Conference on “Innovative Development of Agricultural Science and Education: World Experience and Current Priorities”, Ganca, Azerbaijan, 23 - 24 October 2015, vol.1, pp.197-201

Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, pp.140 Sustainable Development

Türkiye de atık su kullanımı ve Doğu Anadolu Bölgesi örneği

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.669

Tarım Arazileri ve Su Kaynaklarına İlişkin Yanlış Uygulamalar Erzurum Ovası Örneği

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.2, pp.625-628

Daphan Sulama Birliği Birinci Etap Sulama Şebekesinin Performansının Değerlendirilmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.1, pp.214-219

Hidrojel Uygulamalarının Kışlık Buğdayın Verimi Üzerine Etkisi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.1, pp.70-75

Kuzgun Barajı Sulama Alanında Arazi Kullanım Planlaması

II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 September 2014 Sustainable Development

Kırsal Alan Planlamalarında Yapay Sulak Alanların Değerlendirilmesi

III. Ulusal Sulakalanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.303-308 Sustainable Development

Evaluation of Long Term Waste Water Irrigation on Chemical Properties of Soil and Barley Undergrowth Field Conditions

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010, vol.1, pp.1179-1188

Evaluation of long term waste water ırrigation on chemical properties of soil and barley undergrowth field conditions

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010

Tavuk Gübresinin Bitkisel Üretimde Kullanılması

6. Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.657 Sustainable Development

The Effects of the Air Pollution Observed in Winter with Regard to Water and Soil Resources in Erzurum Site

First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009, vol.3, pp.231-236

Kar Örtüsünün Toprağın Nem İçeriği Üzerine Etkisi

II. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 February 2000, pp.29-32

Kar Örtüsünün Toprağın Nem İçeriği Üzerine Etkisi

II. Ulusal Kar Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 February 2000, pp.29-32

Hayvan Barınaklarını Kirletici Unsurlar ve Etkileri

VII. Kültürteknik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 14 November 1999, pp.20-23

Hayvan Barınaklarını Kirletici Unsurlar ve Etkileri

VII. Kültürteknik Kongresi, Nevşehir, Turkey, 11 - 14 November 1999, pp.20-23

Books & Book Chapters

Tarımsal Yapılar ve Sulama Durumu/ Erzurum İlinde Su Kaynakları ile Tarımsal Sulamaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Erzurum Tarım Raporu 2012, Adem Yavuz Sönmez, Okan Demir, Editor, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, Erzurum, pp.137-147, 2013

Expert Reports