Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Cukurova University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  DİYETSEL PROTEİN KAYNAĞI VE YEMLEME REJİMİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞINDA (Oncorhynchus mykiss) BÜYÜME, PROTEİN METABOLİZMASI, BAĞIRSAK HİSTOLOJİSİ VE KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2016 Postgraduate

  YENİLEBİLİR BİYOFİLM OLARAK KİNOA (Chenopodium quinoa)’nın GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Onchorynchus mykiss) FİLETOLARININ RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English