Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN ALACAKLI SIFATIYLA TEMERRÜDÜ

SELÇUK ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Konya, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.30 Creative Commons License

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN ALACAKLI SIFATIYLA TEMERRÜDÜ

SELÇUK ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Konya, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.90-105 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Hukuk Yargısında Geçici Hukukî Korumaya İlişkin Yazışmalar

in: Hukuk Dili ve Adli Yazışma, Yardımcı Taner Emre, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-17, 2017 Sustainable Development

HUKUK DAVALARINA İLİŞKİN YAZI VE YAZIŞMALAR

in: HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA, YARDIMCI TANER EMRE, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-23, 2017 Sustainable Development