Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

SALVADORA PERSICA MİSVAK VE AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİLERİ: DERLEME

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.410-414, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romatizmal hastalıklar ve diş hekimi yaklaşımı

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., vol.28, pp.575-583, 2018 (Other Refereed National Journals)

Oral Mucosal Red Lesions from Clinical Findings to Diagnosis

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.24, pp.131-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klinik Bulgulardan Tanıya Oral Mukozal Lezyonlar

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.131-138, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ectopic Premolar Tooth in the Sigmoid Notch

CASE REPORTS IN DENTISTRY, vol.2016, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Monostatik Fibröz Displazi: olgu sunumu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, no.13, pp.6-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Clinical and radiological findings of a bilateral coronoid hyperplasia case

European Journal of Dentistry, vol.9, no.1, pp.149-152, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Stafne Bone Cavity: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, vol.1, pp.18-21, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temporomandibular eklem sublüksasyonu- kemik değişiklikleri ilişkisinin KIBT ile incelenmesi

3. uluslararası oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği kongresi, 25 - 28 April 2019

Ultrasonography in determining pubertal growth and bone age.

International Congress on Preventive Dentistry, 5 - 08 March 2018

Füzyon ve geminasyonun bir arada bulunduğu bir vaka raporu

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Evaluation of Morphology of Lingula at Wisdom Teeth with CBCT

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress “7th Scientific Meeting”, 13 - 15 April 2017

Minör Tükürük Bezinin Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu.

Oral Diagnosis and Maksillofacial Radiology Society 2nd. International Congress – 7th. Scientific Meeting, 13 - 15 April 2017

Ultrasonografinin yabancı cisim ve patoloji tespitindeki rolü: olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

20 YAŞ DİŞLERİNİN AĞIZDA BULUNMA, KEMİK RETANSİYONLU VE MUKOZA RETANSİYONLU OLMA SIKLIĞI

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 2. ULUSLARARASI KONGRESİ 7. BİLİMSEL TOPLANTISI, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.136

DİJİTAL PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DENTAL ANOMALİ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.94-95

DİJİTAL PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE PULPA TAŞI SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.95-96