General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı
Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases