Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlahiyat Ve Islami Ilimler Fakülteleri Araştirma Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, no.9, pp.87-110, 2021 (National Refreed University Journal)

ERZURUM KIRSALINDA DİN GÖREVLİSİ ALGISI

Ekev Akademi Dergisi, vol.25, no.87, pp.341-362, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kırsal Kesimde Dindarlık ve Sosyal Medya Kullanımı (Giresun ili Fındıklı Köyü Örneği)

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.13, no.51, pp.90-115, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Katılımcı Sözlüklerde Yaşlı ve Yaşlılık Algısı

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.99-126, 2020 (National Refreed University Journal)

Çocuk Cinsel İstismar Haberlerinin İdeolojik Bakışla Sanal Basındaki Sunumu

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.1, pp.99-126, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Siyasetname ’de Din-Devlet İlişkisi: İktidarın Kaynağı Bağlamında Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1995-2011, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Din-Devlet İşleri Bağlamındaki Mülahazaları Üzerine Bir Deneme.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, pp.1121-1137, 2016 (National Refreed University Journal)

Sosyal Medya ve Bazı Kurumsal Etkileşimler ve Sosyal Medyaya Eleştirel Yaklaşım

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.20, pp.1393-1414, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YOKSULLUK VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (OLTU ÖRNEĞİ)

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1485-1496 Sustainable Development

DOĞU KARADENİZ’DE ÇALIŞAN KADININ SOSYO EKONOMİK DURUMU

KARADENİZ ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Turkey, 1 August - 01 October 2019, pp.515-525 Sustainable Development

SOSYAL MEDYADA BAŞÖRTÜSÜ/TÜRBAN MESELESİNEBAKIŞ (2013-2018 TWİTTER ÖRNEĞİ)

Uluslararası İslam Ve Kadın Çalıştayı, Iğdır, Turkey, 09 June 2018 - 09 June 2019, pp.129-157

Sosyal Medyada Türban/Başörtüsü Meselesine Bakış (2013-2018 Twitter Örneği)

Uluslarası İslam ve Kadın Çalıştayı, Iğdır, Turkey, 01 June 2018, pp.129-157

Sosyal Medyada Müslüman Algısı (Twitter Örneği)

İSLAM VE YORUM II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, pp.189-207

Books & Book Chapters

Mahremiyet ve Sosyal Medya

in: Gelişen Teknolojiler ve Değerler, Fikrullah ÇAKMAK,Hüsnü AYDENİZ,Abdulvahap ÖZSOY, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.86-101, 2021 Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet Alanında Kullanılan Ölçekler Bibliyografyası

in: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Lokman Cerrah, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.111-138, 2021

Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Din

in: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Lokman Cerrah, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.83-109, 2021

Pandemi Süreci ve Dini Hayat

in: Pandemi Süreci ve Toplumsal Hayat, LOkman Cerrah, Murat Dilmaç, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.9-49, 2021

Medya ve Din

in: İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Yrd. Doç. Dr. Fevzi RENÇBER, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.41-55, 2019