Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİTKİSEL TASARIM VE ERGONOMİ: KENTSEL YAYA YOLLARI ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME

3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 26 August 2022, pp.326-335

İklim Değişikliği Stratejileri Bakımından Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’nın Değerlendirilmesi

II. Social Sciences and Inovation Congress , Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.430-440 Sustainable Development

Karasal Yaşamın Korunması Hedefi Bakımından Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma İndeksindeki Durumu

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.2326-2336 Sustainable Development

Design Features of Agricultural Terrace Gardens: Sample of Uzundere (Turkey-Erzurum)

2nd International Congress on Engineering and Architecture, 22 - 24 April 2019

Tarihi Süreç İ̇çinde Bahçe Düzenleme Sanatının Gelişimi

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.226

Turizm Odaklı Rekreasyonel Aktivitelerle İlgili Ziyaretçi Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Tortum ve Uzundere Örneği (Erzurum)

VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Ankara, Turkey, 28 April - 01 May 2016, pp.147-160

Dış Mekan Süs Bitkisi Olarak Süs Lahanası Bitkisinin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.1290-1305

Books & Book Chapters

DETERMINATION OF CITY IMAGE DEVELOPMENT STRATEGIES BY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: A STUDY ON ERZURUM CUMHURİYET STREET

in: Landscape Researh III, Prof. Dr. Öner DEMİREL,Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.85-103, 2023

Importance of Biodiversity in Urban Ecosystem and Urban Biodiversity Indices

in: PIONEERING AND CONTEMPORARY WORKS IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Prof. Dr. Mehmet Emin BAŞAR,Dr. Ögr. Üyesi İlknur ACAR ATA, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.163-181, 2023 Sustainable Development

Turizm Planlaması ve Sürdürülebilirlik: Uzundere (Erzurum) Turizm Master Planı Örneğinde Bir Değerlendirme

in: Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Kübra YAZICI, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.207-225, 2022 Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Uzundere Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2023)’nın Değerlendirilmesi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Gelişmeler , Doç. Dr. Murat Dal, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.87-103, 2022

GEOSENTETIK ÜRÜNLER VE FARKLI PEYZAJ ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI

in: Ziraat Orman ve Su ürünlerinde Akademik Araştırmalar, Prof.Dr.Kürşat ÖZKAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.173-190, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals