Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Bölüm
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
Ana Bilim Dalı
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim

Ofis
K.K. Eğitm Fak. Coğ. Eğt. /301
Posta Adresi
Atatürk Üni. K.K. Eğt. Fak. Coğr. Eğt. Erzurum