Academic and Administrative Experience

Courses

 • Under Graduate Kanserde Risk Faktörleri Tarama Yöntemleri ve Korunma

 • Under Graduate Kemoterapi Komplikasyonlarına Yaklaşım

 • Under Graduate Kemoterapinin Temel Prensipleri - 2

 • Under Graduate Kanserli Hastaya Yaklaşım

 • Under Graduate Onkolojide Tanı Yöntemleri

 • Under Graduate Kanserde erken tanı ve tarama

 • Under Graduate Onkolojik Aciller (A)

 • Under Graduate Deri Tümörleri

 • Under Graduate Paraneoplastik Sendromlar (ÖnT)

 • Under Graduate Kemoterapinin Temel Prensipleri – 1

 • Under Graduate Kanserde Ağrı Tedavisi

 • Under Graduate Memede Kitle