Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Kanserde Risk Faktörleri Tarama Yöntemleri ve Korunma

 • Undergraduate Kemoterapi Komplikasyonlarına Yaklaşım

 • Undergraduate Kemoterapinin Temel Prensipleri - 2

 • Undergraduate Kanserli Hastaya Yaklaşım

 • Undergraduate Onkolojide Tanı Yöntemleri

 • Undergraduate Kanserde erken tanı ve tarama

 • Undergraduate Onkolojik Aciller (A)

 • Undergraduate Deri Tümörleri

 • Undergraduate Paraneoplastik Sendromlar (ÖnT)

 • Undergraduate Kemoterapinin Temel Prensipleri – 1

 • Undergraduate Kanserde Ağrı Tedavisi

 • Undergraduate Memede Kitle