General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, Heykel Anasanat Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art, Plastic Arts, Art and Design, Design Studies

Metrics

Publication

51

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

23

Intellectual Property

6

Thesis Advisory

44

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Mustafa BULAT

1984-1988-Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Lisans, 1988-1990 Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 1990-1993- Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1993-1997-Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında Doktora eğitimini ta-mamladı.1998-2002-Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünü kurdu ve Heykel Bölüm Başkanı oldu. 2009 Do-çentlik ve 2014-Profesörlük unvanını aldı. Sanatçı 2016-2021 Ata-türk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık görevini ta-mamladı ve Heykel Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam et-mektedir.

1984-1988-He completed his undergraduate education in Hacette-pe University Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture, and his graduate education in 1988-1990. 1990-1993- He started to work as a Research Assistant in Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty Painting Department Sculpture Department. 1993-1997-He completed his doctorate in Atatürk University, Social Sciences Institute Classical Archeology Department. 1998-2002-He founded Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Sculpture Depart-ment and became the Head of the Sculpture Department. He re-ceived the title of Associate Professor in 2009 and Professorship in 2014. The artist completed his duty as the Dean of the Faculty of Fine Arts at Atatürk University in 2016-2021 and continues to work as the Head of the Sculpture Department.

Contact

Web Page
www.mustafabulat.com
Office Phone
+90 442 231 5001
Fax Phone
+90 442 231 501
Address
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240- Erzurum