Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Regenerative Endodontic Treatment of Maxillary Left Lateral Incisor Associated with a Large Periapical Lesion Perforating Alveolar Bone: A Case Report.

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation-The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, 24 - 27 April 2019

Endodontic treatment of a traumatized tooth withdouble cervical fracture line: A case report

International Congress on Preventive Dentistry March Erzurum, Palandoken, Turkey, 5 March - 08 May 2018

Management of Internal Root Resorption inMaxillary Lateral Incisor: A Case Report

International Congress on Preventive Dentistry March 5-8 2018 Erzurum, Palandoken, Turkey, 5 - 08 March 2018

EKSTRAORAL FİSTÜL TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU

7.ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2017

ENDODONTIC MANAGEMENT OF AUTO-TRANSPLANTED TOOTH: A CASE REPORT

APEC 2017 (The 19th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation and 18th IACDE IES PG Convention, 2017), 5 - 08 April 2017

ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENDODONTİNİN YERİ

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 13. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 26 - 29 May 2016 Sustainable Development

Tip IV Wiene kök kanal anatomisine sahip alt ikinci premolar dişin endodontik tedavisi

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 6 - 08 March 2015

Horizontal kök kırığı bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 6 - 08 March 2015

Anatomik varyasyonlar gösteren dişin kök kanal tedavisi vaka raporu

Türk Endodonti Derneği 6. UluslararasıEndodonti Sempozyumu, 6 - 08 March 2015

Anatomik Varyasyonlar gösteren dişlerin kök kanal tedavileri Vaka Raporu

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 6 - 08 March 2015

Self Adjusting File SAF WaveOne Resiproc Protaper ve El eğelerinin Kök Kanal Debridmanındaki Etkinlikleri

Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongres, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2014

Expert Reports

Farklı Nikel Titanyum Döner Glide Path EğelerininŞekillendirme Etkisinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

REJENERATİF ENDODONTİDE BÜYÜME FAKTÖRLERİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

MAKSİLLER SANTRAL DİŞTE BULUNAN YABANCI CİSİMLERİN ÇIKARTILMASI VAKA RAPORU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Comparison of the vertical root fracture resistance of calcium hydroxide and ledermix paste

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

BİYOSERAMİK ESASLI KÖK KANAL PATLARI Derleme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

ORTODONTİK DİŞ HAREKETİNİ TAKİBEN DİŞ PULPA VİTALİTESİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POST VE KOR RESTORASYONLAR

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

ENDODONTİ DE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KIBT KULLANIMI

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)