Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Akdeniz University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Tarım İşletmelerinin Örgütlenme Durumu ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Tarım Ekonomisi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English