Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ MEDICINAL PLANTS USE

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.28, ss.5654-5661, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Competition Power of Turkey’s Honey Export And Comparison With Balkan Countries

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, cilt.24, ss.17-22, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Situation of Farmers Cooperation and Determination of Factors Affecting Cooperation: Case Study of Erzurum Province

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.7, ss.319-327, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seed sector of Turkey in terms of sustainable agriculture

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.48, ss.133-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Durumuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Iğdır University Journal of The Institute of Science and Technology, cilt.7, ss.319-327, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Durumuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Iğdır University Journal of The Institute of Science and Technology, cilt.7, ss.319-327, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of Factors Affecting the Status of Energy Drink Usage Status by University Students

Studies on Ethno-Medicine, cilt.10, ss.307-313, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ SATIN ALMA MODELLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

IKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019, ss.442-453 Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN BÖLGE ORİJİNLİ ORGANİK HAM İÇME SÜTÜ MEMNUNİYETLERİ VE PİYASA PAYLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

IKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRES OF SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019, ss.388-398 Creative Commons License

Determination of Factors Affecting on Available Alternatives In Medicine Needs of Students: Case Study Of Ataturk University.

I . International Congress on Medicinal And Aromatic Plants ”Natural And Healthy Life” Book of Abstracts, May, Konya/Turkey., 10 - 12 Mayıs 2017

Economic Structure of Beekeping Sector in Erzurum Province

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, cilt.1, ss.463