Education Information

Education Information

  • 2015 - Continues Doctorate

    Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turkey

Dissertations

  • 2015 Postgraduate

    İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL FORMÜLLERİ ANLAMLANDIRABİLME VE MATEMATİKSELFORMÜLLER İLE İLGİLİ ÖĞRETİM STRATEJİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

    Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi