Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigate of Prospective Mathematics Teachers' Teaching Strategy Knowledge in the Context of the Surface Area and Volume

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.5, ss.78-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Yüzey Alan ve Hacim Konusunda Öğretim Strateji Bilgilerinin İncelenmesi

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.5, ss.78-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigate of Prospective Mathematics Teachers' Teaching Strategy Knowledge in the Context of the Surface Area and Volume

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.5, ss.78-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Prospective Mathematics Teachers’xx Skills of Interpreting Algebraic Formulae.

. Acta Didactica Napocensia,, cilt.11, ss.149-169, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation the Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ about the Concept of Cylinder

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.46, ss.711-765, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Silindir Kavramıyla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi,

Çukurova Üniversitesi Eğitim Dergisi,, cilt.46, ss.711-765, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pedagojik Formasyon Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Bilgilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında İncelenmesi.

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 October 2018, ss.413-421

Pedagojik Formasyon Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Bilgilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında İncelenmesi.

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 October 2018, ss.413-421

Pedagojik Formasyon Dersini Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 October 2018, ss.422-431

Pedagojik Formasyon Dersini Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 October 2018, ss.422-431

Investigate the Levels of Meaningfully Remembering Geometric Formulae of Preservice Mathematics Teachers’

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Türkiye, 27 - 29 June 2018, ss.582

Investigate the Levels of Meaningfully Remembering Geometric Formulae of Preservice Mathematics Teachers’

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Türkiye, 27 - 29 June 2018, ss.582

Investigate the development of preservice teachers’ knowledge of teaching strategies by the lesson study method.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Türkiye, 27 - 29 June 2018, ss.580-581

Investigate the development of preservice teachers’ knowledge of teaching strategies by the lesson study method.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Türkiye, 27 - 29 June 2018, ss.580-581

Ders Araştırması Yaklaşımıyla Öğrencilerin Matematik Öğrenme Düzeylerinin Artırılması

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.537-540

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının hız ve sürat niceliklerine ilişkin algıları.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.2604-2606

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının hız ve sürat niceliklerine ilişkin algıları.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.2594-2596

Students’ Conceptual Recollection Levels Of Mathematical Formulae

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Öğrencilerin Matematiksel Formülleri Kavramsal Hatırlama Düzeyleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Analysıs of The Prospectıve Teachers Of Mathematıcs Strategy Knowledge In Relevance Wıth

13th International congress on mathematical education., 24 - 31 July 2016

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebir formüllerini anlamlandırabilme becerilerinin İncelenmesi

III. Uluslararası avrasya eğitim araştırmaları kongresi(EJER.), 31 May - 03 June 2016