Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A study of comparison different Al2O3 - ZrO2 - C slide gate plates for the casting Al killed steel

Journal of Materials and Electronic Devices, no.1, ss.25-31, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Removal of basic dyes from wastewater by using natural zeolite: Kinetic and equilibrium studies

NWSA: TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES, cilt.12, ss.130-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Study of Comparison Different Al2O3-ZrO2-C Slide Gate Plates for the Casting Al Killed Steel

International Iron and Steel Symposium ISTE-FeST 19, Hatay, Türkiye, 21 - 23 November 2019

EKAP Yöntemi ile C Rotası Kullanılarak AA7075 Alaşımının Mikroyapısal Özelliklerinin Araştırılması

The International Alumınıum-Themed Engineering and Natural Sciences Conference in Seydişehir/TURKEY (IATENS’19), Konya, Türkiye, 4 - 06 October 2019, ss.544-546

Investigation of Hardness and Microstructural Properties of AA7075 Alloy by ECAP Method

(IMSMATEC 2019) 2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE, MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERINGS AND TECHNOLOGY IN CAPPADOCIA, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 June 2019, ss.1157-1159

Removal of Propanil from Wastewater by Using Organo Zeolite

The 14.International Mineral Processing Symposium, Aydın, Türkiye, 15 - 17 October 2014, ss.945-953

Adsorption of 2-4 Dichlorophenoxyacetic acid onto Organo zeolite

The 13.International Mineral Processing Symposium, Muğla, Türkiye, 10 - 12 October 2010, ss.799-806

Absorption of Rhodamine B from Aqueous Solutions with Ultrafine Kaolinite

The 12.International Mineral Processing Symposium, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 October 2010, ss.400-403

Aktive Edilmiş Zeolit Kullanılarak Atık Sulardan Fenol Bileşiklerinin Uzaklaştırılması

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 June 2009, ss.185-190

Heavy Metal Removal from Waste Water by using Natural and Modified Zeolite

The 11.International Mineral Processing Symposium, Antalya, Türkiye, 21 - 23 October 2008, ss.1049-1056

Hekimhan Zeolitinin Kimyasal Modifikasyonu

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 September 2006, ss.151