Araştırma Alanları

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Farmasötik Analizler

 • Infrared Spektroskopisi

 • Fizikokimya

 • Kimyasal Kinetik

 • Nanokompozitler

 • Spektroskopi

 • Organik Kimya

 • Boya ve Boyarmaddeler Kimyası

 • Temel Bilimler