Education Information

Education Information

 • 2010 - 2018 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme , Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme , Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin rolü / The effect of psychological contract breach on organizational silence: the mediating role of psychological capital

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, İşletme Anabilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Psikolojik taciz algısının örgütsel güven üzerindeki rolü / The role of mobbing perception on organizational trust

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, İşletme Anabilim Dalı