General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Mütercim - Tercümanlık Bölümü Başkanlığı, Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanlığı
Research Areas: Interpreting and Translating