Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Invasive pulmonary aspergillosis in a kidney transplant recipient

7th Trends in Medical Mycology, Lizbon, Portugal, 9 - 12 October 2015, vol.58, pp.161-162

Ayaktan Periton Diyalizi Tedavisi Gören Hastalarda Peritonit Sıklığı ve Etkenlerinin Araştırılması

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

Periton Diyaliz Hastasında Mantar Peritonitinin ve Nadir Bir Peritonit Etkenini Gram Negatif Enfeksiyonla Birlikteliği

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 4 - 07 April 2013

Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni Klebsıella Pneumonıa Klinik Seriler

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

ANTISTREPTOLYSIN O LEVELS IN PATIENTS WITH BEHCET'S DISEASE

Conference on Excellence in Rheumatology, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2011, vol.50 identifier

Yazgı H. BOS kültüründe üreme saptanan iki nörobruselloz olgusu

34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne, Turkey, 7 - 11 November 2010, pp.191

Diyarelilerde patojen Escherichia coli serogruplarının araştırılması

IV. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, Mersin, Turkey, 16 - 20 May 2005, pp.406

Yoğun bakım ünitesi hastalarında periyodik kan kültürlerinin izlemi

2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 17 September - 20 June 2004, pp.84

Prematüre yoğun bakım ünitesindeki olguların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar

2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 17 September - 20 June 2004, pp.87

Hastane izolatlarında aminoglikozid direnci

XI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 March - 01 April 2003

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

517

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

526

H-Index (Scopus)

11

Project

10

Thesis Advisory

9

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals