Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngilizce Eğitimi, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Effects of task complexity and rhetorical mode on writing performance of EFL learners (Görev karmaşıklığı ve anlatım türünün İngilizce yabancı dil öğrencilerinin yazma performansına etkisi)

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngilizce Eğitimi

 • 2013 Postgraduate

  An investigation into the relationship between L1 and L2 writing proficiency at tertiary level (Üniversite düzeyinde anadil ve ikinci dilde yazma yeterliliği arasındaki ilişki üzerine bir çalışma)

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi

Foreign Languages

 • A1 Beginner French

 • C1 Advanced English